Huis-aan-huisverdeling van ongeadresseerd reclamedrukwerk : model van belastingsreglement

De VSGB heeft een model van belastingsreglement opgsteld betreffende de verdeling van ongeadresseerd reclamedrukwerk.


Er wordt steeds vaker een gemeentebelasting geheven op de huis-aan-huisverdeling van reclamedrukwerk, voornamelijk om financiële doeleinden maar ook om de openbare netheid te waarborgen.

Dit model is een bijgewerkte versie gebaseerd op de aanbevelingen van de omzendbrief van 8 oktober 1993 van de Minister-Voorzitter van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de belasting op de gratis huis-aan-huisverdeling van reclamebladen en -folders alsook catalogi en kranten met commerciële reclame, wanneer dat drukwerk niet geadresseerd is (de bedragen en de verhouding redactionele tekst).

In het model wordt tevens melding gemaakt van het begrip niet nominatief geadresseerde verzendingen, om in te gaan tegen het gebruik dat erin bestaat gesloten enveloppen te verdelen met de vermelding "Aan de bewoners van de X-straat" of zelfs "Aan de bewoners van nr. Y van de X-straat".

« Terug

Auteur(s)

Vincent RAMELOT
Laatste update
23-08-2004
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links