Ambulante en kermisactiviteiten : modelreglementen

De VSGB en haar zusterverenigingen hebben becommentarieerde modelreglementen opgesteld betreffende kermisactiviteiten, kermisgastronomie en ambulante activiteiten.


De wet van 25 juni 1993 betreffende de uitoefening en de organisatie van ambulante en kermisactiviteiten is op 1 oktober 2006 in werking getreden. Ze bevat enkele innovaties waarover wij het reeds gehad hebben (zie onze infosessie over ondernemingslokketten). De gemeenten dienen hun reglementen uiterlijk op 30 september 2007 aan deze nieuwe regelgeving aan te passen.

In samenwerking met haar zusterverenigingen VVSG en UVCW heeft de VSGB 2 modelreglementen opgesteld:

  • een modelreglement met betrekking tot ambulante activiteiten
  • een modelreglement met betrekking tot kermisactiviteiten

Bovendien vindt u hier ook modeldocumenten voor de aangifte en individuele toelating:
  • aankondiging van vacature en kandidatuur voor standplaatsen per abonnement
  • aanvraagformulier voor occasionele verkoop met niet-commercieel karakter
  • toelating voor verkoop met niet-commercieel karakter

Commentaar bij de modellen

Als aanvulling bij de modelreglementen betreffende de ambulante en kermisactiviteiten geeft de studiedienst van de Vereniging commentaar bij de modellen. Deze tekst bevat de wettelijke basis van de beschikkingen uit de modellen en in voorkomend geval toelichting en preciseringen bij bepaalde artikelen.

Dat commentaar is uiteraard evolutief en in functie van de evolutie van de materie zal het aangevuld, uitgediept of genuanceerd worden.

« Terug

Auteur(s)

AVCB-VSGB
Laatste update
15-03-2007
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links