Wet houdende diverse bepalingen ... divers gewaardeerd - voetbal - huurovereenkomsten - drankgelegenheden


De wet van 25 april 2007 houdende diverse bepalingen bevat drie interessante nieuwigheden voor de gemeenten:

  • Ze wijzigt de voetbalwet van 21 december 1998 en staat de burgemeester voortaan toe om per politiebesluit de veiligheidscapaciteit van het stadion te beperken indien één van de drie gevallen van de wet van 21 april 2007 van toepassing is.
  • Ze wijzigt artikel 1716 van het Burgerlijk Wetboek, met betrekking tot de huurovereenkomsten, en verplicht de bekendmaking van het bedrag van de huurprijs en de lasten. De gemeenten kunnen door middel van een politieverordening de verhuurders bestraffen die deze gegevens niet meedelen.
  • In het kader van de administratieve vereenvoudiging schaft deze wet enkele bepalingen af over drankgelegenheden ... maar creëert zo een juridische leemte die de gemeente enkel de algemene bestuurlijke politie overlaat om deze kwestie te reglementeren.
Een gemeentelijk reglement dat bijzondere normen zou opleggen voor drankgelegenheden, zou in tegenspraak zijn met de Nieuwe Gemeentewet, het decreet van 2-17 maart 1791 en artikel 10 en 11 van de Grondwet.

« Terug

Auteur(s)

Vincent RAMELOT
Laatste update
21-12-2007
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links