Gemeentebelastingen en –retributies: de grondwettelijke grenzen

Juridische analyse die maakt, vanuit grondwettelijk gezichtspunt, een onderscheid tussen de regels die van toepassing zijn op de belastingen en die op de retributies


In december 2002 organiseerde de VSGB in het kader van het forum van de gemeentelijke beleidsvoerders en in samenwerking met Dexia een vormingssessie omtrent de actiemiddelen van de gemeenten en de financiering van de taken rond ordehandhaving. Wij zetten de publicatie van de uiteenzettingen voort met die van mevrouw Willemart, assistente aan de UCL en advocate.

De fiscaliteit vormt tegelijk een belangrijke financieringsbron van de gemeenten en een uitdrukking van hun autonomie. De creativiteit die de lokale beleidsvoerders op dat vlak aan de dag moeten leggen, is echter tot mislukken gedoemd als die niet kadert in de naleving van de grondwettelijke beginselen.

Het doel van het nu volgend artikel is de mogelijkheden die de fiscale autonomie van de gemeenten biedt, op een rijtje te zetten, en tevens een licht te werpen op de talrijke beperkingen. Wat dat betreft, zullen we meer bepaald de vergelijking maken tussen de regels die van toepassing zijn op de belastingen en de regels die van toepassing zijn op de retributies.

« Terug

Auteur(s)

Elisabeth WILLEMART
Laatste update
23-05-2003
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links