Onze gecoördineerde wetgeving


FinanciŽn
[Laatste update]
Parkeergeld op motorrijtuigen invoeren - wet van 22.02.1965 06-03-2009
Fiscaliteit
[Laatste update]
Parkeergeld op motorrijtuigen invoeren - wet van 22.02.1965 06-03-2009
De vestiging en de invordering van de provincie- en gemeentebelastingen - wet van 24.12.1996 23-10-2000
Mobiliteit
[Laatste update]
Verkeersreglement - koninklijk besluit van 1.12.1975 24-10-2019
Code van de wegbeheerder - ministerieel besluit van 11.10.1976 24-10-2019
Wet betreffende de politie van het wegverkeer (basiswet) 27-08-2012
Spoorwegen: signalisatie van overwegen en verkeer op spoorwegen - koninklijk besluit van 11.07.2011 14-09-2011
Parkeergeld op motorrijtuigen invoeren - wet van 22.02.1965 06-03-2009
Aanwijzing van de overtredingen per graad - koninklijk besluit van 30.09.2005 07-05-2007
De gemeentelijke parkeerkaart - koninklijk besluit van 09.01.2007 24-01-2007
Verhoogde inrichtingen op de openbare weg - koninklijk besluit van 09.10.1998 26-02-2003
Plaatsing van de verkeersborden die betrekking hebben op verkeersbeperkingen voor vervoer van gevaarlijke goederen (A.D.R.) - ministeriŽle omzendbrief van 23.12.2002 23-12-2002
Maximumsnelheid in de schoolomgeving - ministerieel rondschrijven van 14.05.2002 14-05-2002
Gemachtigde opzichters - ministerieel rondschrijven van 05.07.1999 05-07-1999
Het signaleren van werken en verkeersbelemmeringen op de openbare weg - ministerieel besluit van 07.05.1999 21-05-1999
Woonerven - ministerieel rondschrijven van 23.06.1978 23-06-1978
Gemeenteorganen
[Laatste update]
De vestiging en de invordering van de provincie- en gemeentebelastingen - wet van 24.12.1996 23-10-2000
Administratieve politie
[Laatste update]
Verkeersreglement - koninklijk besluit van 1.12.1975 24-10-2019
Code van de wegbeheerder - ministerieel besluit van 11.10.1976 24-10-2019
Wet betreffende de politie van het wegverkeer (basiswet) 27-08-2012
Spoorwegen: signalisatie van overwegen en verkeer op spoorwegen - koninklijk besluit van 11.07.2011 14-09-2011
Aanwijzing van de overtredingen per graad - koninklijk besluit van 30.09.2005 07-05-2007
De gemeentelijke parkeerkaart - koninklijk besluit van 09.01.2007 24-01-2007
Verhoogde inrichtingen op de openbare weg - koninklijk besluit van 09.10.1998 26-02-2003
Plaatsing van de verkeersborden die betrekking hebben op verkeersbeperkingen voor vervoer van gevaarlijke goederen (A.D.R.) - ministeriŽle omzendbrief van 23.12.2002 23-12-2002
Maximumsnelheid in de schoolomgeving - ministerieel rondschrijven van 14.05.2002 14-05-2002
Gemachtigde opzichters - ministerieel rondschrijven van 05.07.1999 05-07-1999
Het signaleren van werken en verkeersbelemmeringen op de openbare weg - ministerieel besluit van 07.05.1999 21-05-1999
Woonerven - ministerieel rondschrijven van 23.06.1978 23-06-1978
Wegen
[Laatste update]
Verkeersreglement - koninklijk besluit van 1.12.1975 24-10-2019
Code van de wegbeheerder - ministerieel besluit van 11.10.1976 24-10-2019
Wet betreffende de politie van het wegverkeer (basiswet) 27-08-2012
Spoorwegen: signalisatie van overwegen en verkeer op spoorwegen - koninklijk besluit van 11.07.2011 14-09-2011
Parkeergeld op motorrijtuigen invoeren - wet van 22.02.1965 06-03-2009
De gemeentelijke parkeerkaart - koninklijk besluit van 09.01.2007 24-01-2007
Verhoogde inrichtingen op de openbare weg - koninklijk besluit van 09.10.1998 26-02-2003
Plaatsing van de verkeersborden die betrekking hebben op verkeersbeperkingen voor vervoer van gevaarlijke goederen (A.D.R.) - ministeriŽle omzendbrief van 23.12.2002 23-12-2002
Maximumsnelheid in de schoolomgeving - ministerieel rondschrijven van 14.05.2002 14-05-2002
Het signaleren van werken en verkeersbelemmeringen op de openbare weg - ministerieel besluit van 07.05.1999 21-05-1999
Woonerven - ministerieel rondschrijven van 23.06.1978 23-06-1978
Federatie van Brusselse OCMW's
[Laatste update]
OCMW-gids: online en in boekvorm 20-01-2011
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links