Titel XVbis : De burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering van de gemeenten (art. 329bis)

[art. 329bis (W. 4.5.1999, B.S. 28.7.1999)]

De gemeente moet een verzekering afsluiten om de burgerlijke aansprakelijkheid, met inbegrip van de rechtsbijstand, te dekken die persoonlijk ten laste komt van de burgemeester en de schepen(en) bij de normale uitoefening van hun ambt.

De [Regering (Ord. 17.07.2020, B.S. 30.07.2020)] bepaalt de nadere regels voor de uitvoering van deze bepaling. 

Laatste bijwerking

16.10.2020
Verwante documenten
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links