Titel X : Gemeentewegen (art. 274)

art. 274

[De [(opgeheven) (Ord. 17.07.2020, B.S. 30.07.2020)] Regering bepaalt, na advies van de betrokken gemeenteraad, welke wegen tot de [gewestelijke(Ord. 17.07.2020, B.S. 30.07.2020)] wegen behoren. (Ord. 17.7.2003, B.S. 7.10.2003)] [Ingeval bestaande [gewestelijke (Ord. 17.07.2020, B.S. 30.07.2020)] wegen niet langer behoren tot de gewestwegen(Ord. 17.7.2003, B.S. 7.10.2003)] , worden zij beschouwd als voortaan deel uitmakend van de gemeentewegen, mits de gemeenteraad daarmee instemt. Deze overdracht heeft tot gevolg toekenning om niet van de eigendom van die wegen, die zich in goede staat van onderhoud zullen moeten bevinden op het ogenblik dat hun indeling bij de grote wegen ophoudt.

eenteraad en van het college van burgemeester en schepenen.

Laatste bijwerking

16.10.2010
Verwante documenten
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links