Titel XII : De openbare instellingen (art. 276 tot 278)

art. 276

De begrotingen en de rekeningen van de bergen van barmhartigheid van de gemeente behoeven de goedkeuring van de gemeenteraad. 

Zijn er bezwaren, dan beslist [de (opgeheven) (Ord. 17.07.2020, B.S. 30.07.2020)] [Regering(Ord. 17.7.2003, B.S. 7.10.2003)] . 

art. 277

Wanneer de burgemeester het geraden acht, woont hij de vergaderingen bij van de besturen der bergen van barmhartigheid, en neemt hij deel aan hun beraadslagingen. In dat geval zit hij de vergadering voor en is hij stemgerechtigd. 

art. 278

De besturen van de openbare instellingen hebben, onder toezicht van de hogere overheid, het beheer van hun bossen en wouden op de wijze geregeld door de overheid die bevoegd is om het Boswetboek vast te stellen. 

Laatste bijwerking

16.10.2020
Verwante documenten
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links