De Nieuwe Gemeentewet, Brusselse uitgave : gecoördineerde tekst


U bent mandataris, ambtenaar, betrokken bij het gemeenteleven of gewoonweg geïnteresseerd in gemeentelijke aangelegenheden. Maar kent u de organisatie en het werkingskader voldoende?

Onze gecoördineerde Brusselse editie biedt u de tekst die van toepassing is voor alle gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, in een versie waarin alle opeenvolgende federale en regionale wijzigingen opgenomen zijn.

 

Overzichtstabel van de recentst gewijzigde artikelen


Deze tabel geeft een overzicht van de doorgevoerde wijzigingen sinds de publicatie van onze papieren uitgave in 2015.

Onze online versie bevat deze wijzgingen reeds.

 

Ord./Wet Belgisch Staatsblad gewijzigde art. inwerkingtreding titel
17/7/2020 30/7/2020 2; 8; 10-14bis; 17; 18; 21; 22; 26bis; 27; 31; 32; 51; 53; 66; 68-73; 79; 80; 82; 83; 84; 87ter; 89; 91; 92; 96bis; 98; 100; 104; 109; 112; 114; 118; 119; 120; 123; 124; 131; 133; 134bis; 136; 137bis; 138; 138bis; 143; 149; 150-152; 156; 159; 231-236; 239-245; 247; 252; 253; 255; 256; 270; 274-276; 280bis; 281-286; 312; 313; 322; 328; 329; 329bis; 348  9/8/2020 tot wijziging van de Nieuwe Gemeentewet
28/5/220 3/6/2020 109  15/5/2020 betreffende de werking van de gemeentelijke organen in het kader van de gezondheidscrisis COVID−19
7/5/2020 15/5/2020 234  25/5/2020 tot wijziging van artikel 234, § 3, eerste lid, van de Nieuwe Gemeentewet
6/4/2020 15/4/2020 109 16/3/2020 betreffende de werking van de gemeentelijke organen in het kader van de gezondheidscrisis COVID-19
12/7/2018 24/7/2018 72  3/8/2018 tot wijziging van de Nieuwe Gemeentewet
5/7/2018 12/7/2018 hoofdstuk V van Titel VI van de Nieuwe Gemeentewet met
uitzondering van artikel 263decies
1/9/2018 betreffende de specifieke gemeentelijke bestuursvormen en de samenwerking tussen gemeenten
12/7/2018
24/7/2018
72
3/8/2018
tot wijziging van de Nieuwe Gemeentewet
18/6/2018 2/7/2018 125, 127 en 132 31/3/2019  houdende diverse bepalingen inzake burgerlijk recht en bepalingen met het oog op de bevordering van alternatieve vormen van geschillenoplossing
14/6/2018
25/6/2018
234 par3
25/6/2018
tot wijziging van de Nieuwe Gemeentewet
1/3/2018
12/3/2018
15, 16 en 18bis
22/3/2018
tot wijziging van de Nieuwe Gemeentewet teneinde een evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen in de gemeentecolleges te waarborgen
25/1/2018
21/2/2018
5, 12, 19, en 26bis, par. 1
01/04/2018 behalve art. 3 tot 5

01/12/2018: art. 3 tot 5
betreffende de beperking van het aantal gemeentelijke mandatarissen en de invoering van nieuwe maatregelen inzake goed bestuur in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
27/7/2017
31/8/2017
234, 234bis, 236
30/6/2017
tot wijz. van de NGW teneinde de bevoegdheidsregels inzake gemeentelijke overheids-opdrachten te verduidelijken

13/5/2017

16/6/2017; 21/6/2017

134septies
26/6/2017
tot invoeging van art. 134septies in de NGW, teneinde de Burgemeester toe te staan over te gaan tot sluiting van de inrichtingen waarvan vermoed wordt dat er terroristische activiteiten plaatsvinden
20/7/2016
15/9/2016
12, par. 1 bis
15/9/2016
teneinde de regeling die van toepassing is op de burgemeesters en de schepenen ook toe te passen op de gemeenteraadsleden wat het bedrag van de bezoldigingen betreft
23/6/2016
8/7/2016
112, al. 6
1/9/2016
tot wijz. van de ord. van 14/5/1998 houdende regeling van het administratief toezicht op de gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, alsook van art. 112 van de NGW
14/4/2016
25/4/2016
55 tot 68, 138, 138bis
25/4/2016
tot wijz. van de NGW om de verplichting van de borgstelling voor de gemeenteontvangers af te schaffen
14/4/2016
25/4/2016
145, par. 2
25/4/2016
tot wijz. van de NGW teneinde een einde te stellen aan de examengelden voor sollicitaties bij lokale besturen
24/3/2016
1/4/2016
149, 2°
10/4/2016
tot wijz. van de NGW wat de benoeming van het onderwijzend personeel betreft
24/3/2016
1/4/2016
11
1/4/2016
tot wijz. van art. 11 van de NGW om de mogelijkheden van verlof wegens verhindering van een gemeenteraadslid uit te breiden

Nieuwe gemeentewet gecodificeerd door het koninklijk besluit van 24.06.1988

BS 03.09.1988, err. BS 08.06.1990

 

Titel I Het gemeentebestuur art. 1 t/m 70
Titel I Het gemeentebestuur art. 71 t/m 116
Titel II Bevoegdheden art. 117 t/m 142
Titel III Het personeel art. 143 t/m 169
[Titel IV
opgeheven
(…) (W. 7.12.1998, B.S. 5.1.1999)]
[Hoofdstuk I. - (…) (W. 7.12.1998, B.S. 5.1.1999)]
Art. 170 tem 230. - [(…) (W. 7.12.1998, B.S. 5.1.1999)]
Bij de inwerkingtreding van art. 207 van de Wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus werd Titel IV (art. 170 - art. 230) van de Nieuwe Gemeentewet opgeheven.
art. 170 t/m 230
Titel V Goederen en inkomsten van de gemeente
art. 230 t/m 238
Titel VI Begroting en rekeningen art. 239 t/m 263
Titel VIbis Intern controlesysteem
art. 263-11 t/m 263-13
Titel VII Toezicht art. 264 t/m 269
Titel VIII Rechtsgedingen art. 270 t/m 271
Titel IX Bepaling van de gemeentegrenzen
art. 272 t/m 273
Titel X Gemeentewegen art. 274
Titel XI Naam art. 275
Titel XII De openbare instellingen
art. 276 t/m 278
Titel XIII Bijzondere bepalingen betreffende de gemeenten van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest
art. 279 t/m 280
Titel XIV De tuchtregeling art. 281 t/m 316
Titel XV Over de gemeentelijke volksraadpleging
art. 318 t/m 329
Titel VXbis De burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering van de gemeenten
art. 329bis
Titel XVI De binnengemeentelijke territoriale organen als bedoeld in artikel 41 van de Grondwet
art. 330 t/m 351

Laatste bijwerking

22.10.2020
Verwante documenten
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links