Alle nieuwsberichten

[Alle materies]

De Monitor van de duurzame ontwikkeling nr 34 is uit!

[10.08.2022] AVCB

Korte terugblik op COVID-19 in de leefhuizen voor senioren Sterk uiteenlopende gevolgen in Wallonië en Brussel

Er is vaak sprake van rusthuizen, tehuizen die bedoeld zijn als plek om te wonen, in combinatie met zorg en aandacht. De ... [01.08.2022] -

Belastingvermindering voor kinderopvang – Fiscale attesten

In januari 2022 werd een nieuw model voor fiscale attesten gepubliceerd. Het gebruik van dit model en de verzending van de ... [29.07.2022] -

Oproep kandidaturen Europees Erfgoedlabel 2023

Het Europees Erfgoedlabel is een tweejaarlijks initiatief van de Europese Unie. De bedoeling ervan is om plaatsen die de ... [26.07.2022] -

Voorontwerp van nieuwe normen voor rusthuizen – eerste advies van de Federatie

De Federatie van OCMW’s heeft met grote belangstelling en open geest kennisgenomen van het voorontwerp tot invoering van ... [26.07.2022] CPAS

Fedasil publiceerde een instructie ‘uitzonderlijke maatregel – vrijwillige opheffing van de verplichte plaats van inschrijving (code 207)’ met mogelijke gevolgen voor de ocmw’s

Op vrijdag 8 juli 2022 hebben de drie Federaties van OCMW’s een spoedvergadering van Fedasil bijgewoond. Tijdens die vergadering ... [22.07.2022] CPAS

Notificatie d lijst : onberschikbaarheden

Wanneer de apotheker geneesmiddelen aflevert aan patiënten die bij het OCMW zijn, is hij verplicht om een specialiteit af ... [20.07.2022] CPAS

RVT – Tekort aan zorgpersoneel – Extra federale maatregelen

Op 19 juli heeft de federale Minister van Sociale Zaken extra maatregelen op korte termijn aangekondigd om de personeelsschaarste ... [19.07.2022] CPAS

Wettelijk kader voor magneetvissen – Brulocalis interpelleert het Gewest

Magneetvissen, een nieuwe vrijetijdsbesteding, zit in de lift. Brulocalis werd door een politiezone en de Haven van Brussel ... [19.07.2022] -

Scan-car & PBM: een werkgroep

De parkeercontrole van PBM’s door scanauto’s zorgt voor problemen doordat deze automatische controlevoertuigen niet kunnen ... [19.07.2022] -
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links