Alle nieuwsberichten

[Alle materies]

Oproep tot het indienen van aanvragen voor jongeren om deel te nemen aan de 2022-editie van het initiatief Congress of Local and Regional Authorities van de Raad van Europa

"Verjonging van de politiek" (42e en 43e sessie en voorbereiding van een project) - Deadline 24 januari 2022 [19.01.2022] -

Naar een aankoopcentrale voor de tweede pensioenpijler van de lokale besturen

Op 12 januari 2022 werd het wetvoorstel tot “toewijzing aan de Federale Pensioendienst van bepaalde opdrachten inzake de ... [14.01.2022] -

Het jonge kind: steunmaatregelen opnieuw geactiveerd

Eind december heeft de Franse Gemeenschapsregering beslist om de steunmaatregelen voor de sector van het Jonge Kind opnieuw ... [14.01.2022] AVCB

Creatief Europa: budget wordt in 2022 verhoogd om culturele en creatieve sectoren te ondersteunen

Vandaag heeft de Commissie het werkprogramma van Creatief Europa voor 2022 goedgekeurd, waarna de desbetreffende oproepen ... [13.01.2022] -

Gids van de Mobiliteit en de Verkeersveiligheid nr 62 is uit

Nr 62 van ons tijdschrift staat online [13.01.2022] AVCB

Brulocalis zoekt: een adviseur/generalist (M/V/X) (Federatie van Brusselse OCMW's)

[11.01.2022] AVCB

Geen verbrandingsmotoren meer voor de overheid

Brulocalis heeft de Brusselse regering een advies bezorgd over het ontwerpbesluit dat het besluit rond het voorbeeldgedrag ... [10.01.2022] AVCB

Beste wensen voor 2022!

[31.12.2021] AVCB

2e pensioenpijler: Brulocalis schrijft minister van Pensioenen aan over de aankoopcentrale

Op 8 december heeft Brulocalis Karine LALIEUX, minister van Pensioenen, aangeschreven met de boodschap dat de Brusselse lokale ... [22.12.2021] AVCB

Voorontwerp van ordonnantie tot wijziging van de Brusselse huisvestingscode inzake het openbaar beheersrecht en de leegstand – advies van Brulocalis

Eind september nam Brulocalis kennis van de adviesvraag van de staatssecretaris van Huisvesting, mevrouw Nawal Ben Hamou, ... [22.12.2021] AVCB
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links