Alle nieuwsberichten

[Ruimtelijke ordening]

Digitalisering van stedenbouwkundige vergunningen : Het besluit is in het Belgisch Staatsblad verschenen

Op 31 maart 2022 heeft de Brusselse regering in derde en laatste lezing het besluit goedgekeurd betreffende de digitalisering ... [10.06.2022] -

Omgevingsvergunningen: Brulocalis spreekt op het congres van de Federatie van bouwaannemers

Op 25 mei jl. heeft de Federatie van Algemene Bouwaannemers haar jaarlijks Batibouwcongres gehouden met als thema: “Omgevingsvergunningen ... [31.05.2022] -

Digitalisering van stedenbouwkundige vergunningen: Brulocalis schrijft staatssecretaris voor Stedenbouw aan.

In het kader van het AUSA-project (Archives Urbanistiques Stedenbouwkundige Archieven) heeft Brulocalis op 7 april staatssecretaris ... [09.05.2022] -

Nieuw Europees Bauhaus: steun aan steden en burgers voor lokale initiatieven

De Commissie heeft drie projectoproepen gelanceerd om het Nieuw Europees Bauhaus concreet gestalte te geven. [06.04.2022] -

De regularisatie van de bestemmingswijzigingen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest – De evolutie van de wetgeving

Na de inwerkingtreding van de ordonnantie van 30 november 2017 tot hervorming van het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening ... [21.02.2022] AVCB

Ontwerpbesluit van de Brusselse regering betreffende de digitalisering in zaken van stedenbouw: Brulocalis schrijft staatssecretaris Pascal Smet aan

Op 23 juli 2021 heeft staatssecretaris Pascal Smet aan Brulocalis een advies gevraagd over het ontwerpbesluit van de Brusselse ... [07.09.2021] AVCB

Toeristische logies: arrest van de Raad van State van 29 april 2021

Op 29 april 2021 heeft de Raad van State een arrest uitgesproken betreffende het toeristische logies en heeft meer bepaald ... [30.08.2021] -

Uitstel voor de gewestelijke stedenbouwkundige verordening – brief aan Pascal Smet

[21.05.2021] AVCB

Richtlijnen Horecaterras in de openbare ruimte 2021-2022

Op 1 april 2021 heeft de regering de richtlijnen voor de horecaterrassen in de openbare ruimte voor de jaren 2021 en 2022 ... [05.05.2021] AVCB

[GBP] Raadpleging van de gemeenten

[14.12.2020] AVCB
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links