Alle nieuwsberichten

[Ruimtelijke ordening]

Ontwerpbesluit van de Brusselse regering betreffende de digitalisering in zaken van stedenbouw: Brulocalis schrijft staatssecretaris Pascal Smet aan

Op 23 juli 2021 heeft staatssecretaris Pascal Smet aan Brulocalis een advies gevraagd over het ontwerpbesluit van de Brusselse ... [07.09.2021] AVCB

Toeristische logies: arrest van de Raad van State van 29 april 2021

Op 29 april 2021 heeft de Raad van State een arrest uitgesproken betreffende het toeristische logies en heeft meer bepaald ... [30.08.2021] -

Uitstel voor de gewestelijke stedenbouwkundige verordening – brief aan Pascal Smet

[21.05.2021] AVCB

Richtlijnen Horecaterras in de openbare ruimte 2021-2022

Op 1 april 2021 heeft de regering de richtlijnen voor de horecaterrassen in de openbare ruimte voor de jaren 2021 en 2022 ... [05.05.2021] AVCB

[GBP] Raadpleging van de gemeenten

[14.12.2020] AVCB

[Covid-19] Stedenbouw: elektronische indiening van de aanvragen voor vergunningen en attesten / Brusselse volmachten

[07.04.2020] AVCB

Brulocalis publiceert nieuwe, bijgewerkte Brulocafiches!

Zoals reeds aangekondigd hebben Brulocalis en haar juridische Studiedienst nieuwe Brulocafiches bijgewerkt en ontwikkeld ... [21.11.2019] AVCB

Nieuwsbrief nr. 115 is verschenen

Nieuwsbrief nr. 115 is zopas verschenen. [13.11.2019] AVCB

Neutrale ruimten voor uitvaartplechtigheden: milieuvergunning niet altijd vereist!

Nieuwe neutrale ruimten voor uitvaartplechtigheden hoeven niet te voldoen aan de eisen voor de toekenning van een milieuvergunning, ... [05.08.2019] -

Activiteitenverslag 2018 is verschenen

Het activiteitenverslag 2018 van Brulocalis is raadpleegbaar [01.07.2019] AVCB
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links