Alle nieuwsberichten

[Ruimtelijke ordening]

Uitstel voor de gewestelijke stedenbouwkundige verordening – brief aan Pascal Smet

[21.05.2021] AVCB

Richtlijnen Horecaterras in de openbare ruimte 2021-2022

Op 1 april 2021 heeft de regering de richtlijnen voor de horecaterrassen in de openbare ruimte voor de jaren 2021 en 2022 ... [05.05.2021] AVCB

[GBP] Raadpleging van de gemeenten

[14.12.2020] AVCB

[Covid-19] Stedenbouw: elektronische indiening van de aanvragen voor vergunningen en attesten / Brusselse volmachten

[07.04.2020] AVCB

Brulocalis publiceert nieuwe, bijgewerkte Brulocafiches!

Zoals reeds aangekondigd hebben Brulocalis en haar juridische Studiedienst nieuwe Brulocafiches bijgewerkt en ontwikkeld ... [21.11.2019] AVCB

Nieuwsbrief nr. 115 is verschenen

Nieuwsbrief nr. 115 is zopas verschenen. [13.11.2019] AVCB

Neutrale ruimten voor uitvaartplechtigheden: milieuvergunning niet altijd vereist!

Nieuwe neutrale ruimten voor uitvaartplechtigheden hoeven niet te voldoen aan de eisen voor de toekenning van een milieuvergunning, ... [05.08.2019] -

Activiteitenverslag 2018 is verschenen

Het activiteitenverslag 2018 van Brulocalis is raadpleegbaar [01.07.2019] AVCB

Ontwerpbesluit ivm de inhoud van de bijzondere bestemmingsplannen (BBP) - Advies van Brulocalis

Brulocalis bracht op 2 mei 2019 een schriftelijk advies uit i.v.m. het ontwerpbesluit betreffende de inhoud van de bijzondere ... [11.06.2019] AVCB

Ontwerpbesluit ter uitvoering van BWRO en OMV - Brulocalis brengt initiatiefadvies uit

Brulocalis bracht op 2 mei 2019 een schriftelijk initiatiefadvies uit over 10 ontwerpbesluiten ter uitvoering van het Brussels ... [11.06.2019] AVCB
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links