Alle nieuwsberichten

[Gemeenteorganen]

De eretitels van lokale mandatarissen – gesynthetiseerd en vereenvoudigd

De regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft op 22 september 2021 een besluit aangenomen tot vaststelling van ... [11.10.2021] -

(Meer)gemeentelijke vzw’s opgericht vóór 1 september 2018 - circulaire betreffende het administratieve toezicht op hun akten

De circulaire van 12 juli 2021 informeert de (meer)gemeentelijke vzw's die vóór 1 september 2018 zijn opgericht over de modaliteiten ... [22.07.2021] -

Online event "Cybersecurity en gegevensbescherming : de uitdagingen voor de lokale besturen"

Online event - Een colloquium van Brulocalis i.s.m. Ethias [20.05.2021] AVCB

Lijst van de gezworenen Hof van Assisen 2022-2026 – indiening voor 1 mei 2021

Aanvullend op de federale omzendbrief over de manier waarop de gemeentelijke en provinciale lijsten moeten worden opgemaakt, ... [23.03.2021] AVCB

De voorwaarden voor de toekenning van een eretitel : eenvoudiger en in één enkele tekst

De Brusselse regering heeft in eerste lezing een ontwerp van besluit goedgekeurd tot vaststelling van de toekenningsvoorwaarden ... [03.03.2021] AVCB

[Covid-19] Autonoom gemeentebedrijf : omzendbrief betr. de beoordeling van de al dan niet aanwezigheid van een winstoogmerk

Wegens uitzonderlijke economische omstandigheden ingevolge het coronavirus Covid-19, zal de administratie geen rekening houden ... [12.02.2021] AVCB

[Covid-19] Werking van de gemeentelijke organen – Organisatorische maatregelen

Gelet op de verdere evolutie van de gezondheidscrisis, lijkt het ons perfect gerechtvaardigd om uit voorzorg het publiek ... [19.10.2020] AVCB

Gemeentelijke VZW’s – Controle effectief vanaf 1 december

[06.10.2020] AVCB

Ontwerp van ordonnantie tot wijziging van de ordonnantie van 5 juli 2018 betreffende de specifieke gemeentelijke bestuursvormen en de samenwerking tussen gemeenten – verwijzing naar de commissie Binnenlandse Zaken.

Op 10 juli 2020 heeft de Brusselse regering een ontwerp van ordonnantie neergelegd tot wijziging van artikel 100 van de ordonnantie ... [15.09.2020] AVCB

[COVID-19] De gemeenteraad tijdens de gezondheidscrisis – transparantie, democratie en gezondheid met elkaar verbinden

De gemeentebesturen hebben tijdens de coronacrisis een belangrijke rol gespeeld. Met het oog op de continuïteit van de openbare ... [01.09.2020] AVCB
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links