Alle nieuwsberichten

[Politie]

Op straat geen mondmaskerplicht meer in Brussel, behalve uitzonderingen

Minister-president Rudi Vervoort heeft in de Gewestelijke Veiligheidsraad van 7 juni beslist om de algemene mondmaskerverplichting ... [10.06.2021] AVCB

[COVID-19] Bijkomende maatregelen in Brussel t/m 30 juni 2021

T/m 30 juni 2021 zal men in Brussel een mondmasker moeten blijven dragen en blijft het verboden om tussen 22u. en 5u. op ... [06.05.2021] -

Elektronische handtekening op uittreksels uit het strafregister.

Teneinde de veiligheid te versterken en het risico op vervalsing van de uittreksels uit het strafregister in te perken, brengt ... [27.04.2021] -

Brusselse coronamaatregelen verlengd tot 7 mei 2021

Om de gezondheid van de mensen te beschermen heeft minister-president Rudi Vervoort beslist de Brusselse maatregelen te verlengen ... [23.04.2021] AVCB

Pensioenen: loonmatigingsbijdrage opnieuw aan het gesolidariseerd pensioenfonds toegewezen

Succesvol optreden van Brulocalis en haar zusterverenigingen (UVCW en VVSG). Begin maart hebben zij minister van Pensioenen ... [08.04.2021] -

Handhaving van de openbare orde op bouwplaatsen op de openbare weg: Brulocalis schrijft minister Elke Van den Brandt aan... en krijgt antwoord

In december 2020 heeft Brulocalis minister Elke Van den Brandt aangeschreven om gewag te maken van de moeilijkheden die de ... [11.01.2021] AVCB

Bars en cafés moeten sluiten in het Brussels Gewest: nieuwe coronamaatregelen.

Op woensdag 7 oktober kwam de provinciale crisiscel bijeen. Namen deel aan de vergadering: de minister-president, de hoge ... [12.10.2020] AVCB

[Covid-19] Sjablonen voor de invoering van gemeentelijke administratieve sancties ter naleving van de federale coronamaatregelen

Op 7 april 2020 verscheen in het Belgisch Staatsblad het Koninklijk besluit nr. 1 van 6 april 2020 betreffende de bestrijding ... [20.04.2020] AVCB

De Verenigingen herinneren de informateurs aan hun eisen

Op 27 december 2019 hebben de drie Verenigingen van Steden en Gemeenten (Brulocalis, de UVCW en de VVSG) samengezeten met ... [07.01.2020] AVCB

Sectoraal akkoord politie – Beroep tot vernietiging bij de Raad van State

Sectoraal akkoord politie – Koninklijk besluit van 20 juni 2019 tot wijziging van de geldelijke rechtspositie van het personeel ... [24.10.2019] AVCB
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links