Alle nieuwsberichten

[Sociaal & cultureel]

Een nieuw Europees programma ter bevordering van burgerparticipatie en gelijke kansen

Het nieuwe programma "Burgers, gelijkheid, rechten en waarden" wordt door de Europese Unie gelanceerd. Het is een bundeling ... [01.06.2021] -

Sensibiliserende workshops rond digitale inclusie

[11.05.2021] -

Beperkte nieuwe wet op het verenigingswerk: minister van Sociale Zaken aangeschreven

Eind februari hebben Brulocalis en haar zusterverenigingen UVCW en VVSG samen minister van Sociale Zaken Frank Vandenbroucke ... [22.03.2021] AVCB

Het Brusselse Plan ter bestrijding van geweld tegen vrouwen

[28.07.2020] -

[Covid-19] Het is onze plicht om uit voorzorg meer tests uit te voeren bij onze rusthuisbewoners - Persbericht

Gezien de heropflakkering van de epidemie heeft de Federatie van Brusselse OCMW's - samen met andere betrokkenen die begaan ... [27.07.2020] CPAS

[Covid-19] Een roadmap voor de jeugdactiviteiten van deze zomer

Het Overlegcomité is vandaag, vrijdag 22 mei, bijeengekomen met de leden van de expertengroep over de exitstrategie (GEES) ... [26.05.2020] -

[Covid-19] Het beheer van de openbare ruimte bij de heropstart van de openbare markten

We publiceren hieronder de omzendbrief van 14 mei 2020 van de minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met Buitenlandse ... [25.05.2020] -

[Covid-19] Sector van de buitenschoolse opvang vraagt hulp uit het noodfonds

Achtentwintig organisaties, waaronder Brulocalis en UVCW, hebben op 13 mei 2020 een e-mail gestuurd naar mevrouw Benedicte ... [13.05.2020] AVCB

[Covid-19] Subsidies voor de gemeentelijke kinderdagverblijven: een succesverhaal voor Brulocalis

Brulocalis heeft op 21 april 2020 een brief gestuurd naar mevrouw Benedicte Linard, minister van Het Kind, de heer Pierre-Yves ... [07.05.2020] AVCB

[Covid-19] Bpost kan de verdeling van mondmaskers in uw gemeente op zich nemen

Overzicht van de Bpost-procedure voor de verdeling van mondmaskers in uw gemeente. [27.04.2020] AVCB
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links