Alle nieuwsberichten

[Toezicht]

(Meer)gemeentelijke vzw’s opgericht vóór 1 september 2018 - circulaire betreffende het administratieve toezicht op hun akten

De circulaire van 12 juli 2021 informeert de (meer)gemeentelijke vzw's die vóór 1 september 2018 zijn opgericht over de modaliteiten ... [22.07.2021] -

Lokale mandatarissen: mandatenaangifte binnen maand na eedaflegging

Alle lokale verkozenen zijn voortaan onderworpen aan een belangrijke verplichting aan het begin van hun mandaat: het indienen ... [17.12.2018] -

Transparantie: nieuwe onverenigbaarheden voor burgemeesters, schepenen en OCMW-voorzitters

Twee nieuwe ordonnanties, verschenen in het Belgisch Staatsblad van 24 juli, verruimen de functies die niet verenigbaar zijn ... [25.10.2018] -

Verkiezingen: politiebesluit van de minister-president en omzendbrief betreffende de organisatie van de verkiezingen

Net voor de start van de verkiezingsperiode heeft minister-president Vervoort het traditionele politiebesluit betreffende ... [10.07.2018] -

Intercommunales en gemeentelijke vzw's: presentiegeld en afgevaardigd bestuurder

Het besluit van de Brusselse Regering van 7 september 2017, dat het maximumbedrag vastlegt voor het presentiegeld in de Brusselse ... [27.04.2018] -

Ordonnantie ivm toezicht gewijzigd: wat verandert er voor de gemeenten?

De ordonnantie van 23 juni 2016 tot wijziging van de ordonnantie van 14 mei 1998 betreffende het administratief toezicht ... [12.07.2016] -

Beheer van vastgoed van lokale besturen - VSGB vraagt herziening omzendbrieven

In een brief van 23 juni 2015 vestigt de Vereniging de aandacht van de Brusselse regering op het feit dat de instructies ... [21.08.2015] AVCB

Wijziging van de organieke wet: het advies van de OCMW's

De Afdeling OCMW van de VSGB, de Conferentie van Voorzitters en Secretarissen van de Brusselse OCMW's en de Vereniging van ... [06.03.2015] CPAS

Wijzigingen Nieuwe Gemeentewet: advies van de VSGB

De Vereniging schrijft naar de minister-president, ivm de geplande wijzigingen aan de Nieuwe Gemeentewet. Ze vraagt ook geraadpleegd ... [17.01.2014] AVCB

Ons Praktisch Handboek voor gemeentemandatarissen in enkele cijfers

Een nieuwe uitgave rolt van de pers - voortaan ook gericht tot gemeenteraadsleden. [27.11.2012] AVCB
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links