Alle nieuwsberichten

[Financiën]

Voor de Vlaamse, Waalse en Brusselse OCMW’s is dit niet het juiste moment om de coronasteun te stoppen

PERSBERICHT - BEGROTINGSCONCLAAF – De OCMW’s van de 3 landsdelen zien de verschillende coronasteunmaatregelen één voor één ... [27.10.2021] CPAS

Hervorming van het beheer van de erediensten – advies van Brulocalis

Trouw aan onze waarden, waaronder proactiviteit, hebben we het initiatief genomen om contact op te nemen met de leden van ... [11.10.2021] -

Toegang tot fiscale gegevens voor de gemeenten

Het Wetboek van de inkomstenbelasting werd gewijzigd om de gemeenten toegang te kunnen geven tot fiscale gegevens. Deze wetswijziging ... [26.07.2021] -

Pensioenen: loonmatigingsbijdrage opnieuw aan het gesolidariseerd pensioenfonds toegewezen

Succesvol optreden van Brulocalis en haar zusterverenigingen (UVCW en VVSG). Begin maart hebben zij minister van Pensioenen ... [08.04.2021] -

Welkom bij het nieuwe IRISbox-infopunt!

Onophoudelijk vindt IRISbox zichzelf opnieuw uit, ook in zijn communicatie. [05.03.2021] -

[COVID-19]- Autonoom gemeentebedrijf – Omzendbrief 2020/C/139

De FOD Financiën heeft een nieuwe circulaire gepubliceerd over de evaluatie van de aan- of afwezigheid van winstgevende activiteiten ... [10.12.2020] -

Loonsverhoging ambtenaren: eenmalige premie voor het gemeentepersoneel van 500 euro bruto in 2020, komende onderhandelingen voor 2021-2024, gedeelde inspanning tussen Gewest en gemeenten.

[09.11.2020] AVCB

Brusselse Hoofdstedelijke Regering stelt haar relance-en herontwikkelingsplan voor

De Brusselse hoofdstedelijke regering heeft op 7 juli haar relance- en herontwikkelingsplan voorgesteld waarmee zij een antwoord ... [30.07.2020] -

[Covid-19] Sector van de buitenschoolse opvang vraagt hulp uit het noodfonds

Achtentwintig organisaties, waaronder Brulocalis en UVCW, hebben op 13 mei 2020 een e-mail gestuurd naar mevrouw Benedicte ... [13.05.2020] AVCB

[Covid-19] Subsidies voor de gemeentelijke kinderdagverblijven: een succesverhaal voor Brulocalis

Brulocalis heeft op 21 april 2020 een brief gestuurd naar mevrouw Benedicte Linard, minister van Het Kind, de heer Pierre-Yves ... [07.05.2020] AVCB
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links