Alle nieuwsberichten

[Burgerlijke stand & Bevolking]

Begraafplaatsen en lijkbezorging – de urne mee naar huis nemen

De ordonnantie van 29 november 2018 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging werd gewijzigd. Nabestaanden of begunstigden ... [12.07.2022] -

Een eenvoudigere aanvraagprocedure voor het rijbewijs: brief van de 3 verenigingen

Brulocalis en haar zusterverenigingen, de UVCW en de VVSG, hebben samen Georges Gilkinet, minister van Mobiliteit, en Martine ... [05.07.2022] -

Nieuwkomers: verplicht inburgeringstraject later in werking [Update]

Minister van Klimaattransitie, Leefmilieu, Energie, Openbare netheid, Welzijn en Gezondheid Alain MARON is ingegaan op de ... [27.06.2022] -

Aanpassing van de modaliteiten voor de behandeling van de wilsverklaringen inzake euthanasie

Vanaf 5 februari 2022 moeten de formulieren van verklaring niet meer worden verzonden naar de FOD Volksgezondheid, Veiligheid ... [24.03.2022] -

Centraal Register van bescherming van de personen: nieuwe functies

Het Centraal Register van bescherming van de personen (CRBP) werd verbeterd. Hieronder vindt u de informatie die we van de ... [31.01.2022] AVCB

Nieuwsbrief nr. 126 is verschenen

Nieuwsbrief nr. 126 is zopas verschenen. [13.12.2021] AVCB

Begraafplaatsen en de lijkbezorging – mogelijkheden om waardig afscheid te nemen van de levenloos geboren foetus

De Brusselse regering heeft een besluit goedgekeurd tot bepaling van de uitvoeringsmodaliteiten van de mogelijkheden voor ... [21.10.2021] AVCB

Nieuwsbrief nr. 125 is verschenen

Nieuwsbrief nr. 125 is zopas verschenen. [14.10.2021] AVCB

Het eerste Gewestelijke Plan ter ondersteuning aan eenoudergezinnen werd goedgekeurd

Op 15 juli heeft de Brusselse regering het Brusselse plan ter ondersteuning van eenoudergezinnen goedgekeurd. In dit plan, ... [23.07.2021] -

De uittreksels uit het Centraal Strafregister hebben vanaf 22 juni 2021 een elektronische handtekening

De uittreksels uit het Centraal Strafregister zullen vanaf 22 juni 2021 om 16u. een elektronische handtekening bevatten. ... [21.06.2021] AVCB
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links