Alle nieuwsberichten

[Indirect beheer]

Beperkte nieuwe wet op het verenigingswerk: minister van Sociale Zaken aangeschreven

Eind februari hebben Brulocalis en haar zusterverenigingen UVCW en VVSG samen minister van Sociale Zaken Frank Vandenbroucke ... [22.03.2021] AVCB

[COVID-19]- Autonoom gemeentebedrijf – Omzendbrief 2020/C/139

De FOD Financiën heeft een nieuwe circulaire gepubliceerd over de evaluatie van de aan- of afwezigheid van winstgevende activiteiten ... [10.12.2020] -

Indirect bestuur – controle effectief vanaf 1 december 2020

Op 22 oktober 2020 heeft het Brussels parlement de ordonnantie tot wijziging van artikel 100 van de ordonnantie van 5 juli ... [12.11.2020] AVCB

Gemeentelijke vzw’s: een interpretatieve omzendbrief

De minister van Plaatselijke Besturen, de heer Bernard Clerfayt, geeft in een omzendbrief enkele verduidelijkingen bij de ... [31.07.2020] -

Uw subsidies: investeringen van openbaar nut

Update van de Gegevensbank Subsidies [12.02.2019] AVCB

Vennootschapsbelasting enkel voor intercommunales die winstgevende verrichtingen doen

Intercommunales worden onderworpen aan de vennootschapsbelasting. Het Grondwettelijk Hof valideert het wettelijk mechanisme ... [23.01.2017] -

Nieuwe wet betreffende de concessieovereenkomsten

De nieuwe wet in verband met concessieovereenkomsten vult juridische leemte op. [11.08.2016] -

De VSGB sluit zich aan bij het verzet tegen federale vennootschapsbelasting

De VSGB is mee in beroep gegaan tegen de wet waardoor de intercommunales onderworpen worden aan vennootschapsbelasting. Het ... [31.08.2015] AVCB

Belastingaangifte van vzw of stichting voortaan verplicht elektronisch ingediend

Communicatie van de FOD Financiën [28.05.2015] -

TTIP – hoe kunnen we de stem van de gemeenten kracht bijzetten?

Momenteel wordt er onderhandeld over het Transatlantisch Vrijhandels- en Investeringsverdrag TTIP. Dat is niet zonder belang ... [13.05.2015] AVCB
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links