Alle nieuwsberichten

[Alle materies]

Wijziging van de NGW – 4 pijlers ter verbetering van het plaatselijke bestuur

Op 1 juli werd tijdens een plenaire zitting een ontwerp van ordonnantie tot wijziging van de Nieuwe Gemeentewet (NGW) goedgekeurd. ... [15.07.2022] -

Begraafplaatsen en lijkbezorging – de urne mee naar huis nemen

De ordonnantie van 29 november 2018 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging werd gewijzigd. Nabestaanden of begunstigden ... [12.07.2022] -

Loonmotor van de politie : de verenigingen schrijven de minister van Binnenlandse Zaken aan

De nieuwe loonmotor die voor de lokale politie uitgewerkt werd, veroorzaakt heel wat problemen voor het loonbeheer binnen ... [07.07.2022] -

Verkeersveiligheid: Een nieuwe medewerker in elke gemeente

Op 17 juni heeft Brulocalis, in samenwerking met Brussel Mobiliteit, een eerste werkgroep georganiseerd met als doel te bepalen ... [07.07.2022] -

Woonzorgcentra – elektronische facturatie – 1.4.2023

De politieke wil bestaat om in Brussel over te schakelen op maandelijkse elektronische facturering in de woonzorgcentra. ... [07.07.2022] -

Nieuwe coronabooster in de herfst – IMC 6 juli

Als bescherming tegen een mogelijke nieuwe golf van besmettingen komende winter, heeft de interministeriële conferentie (ICM) ... [06.07.2022] -

Een eenvoudigere aanvraagprocedure voor het rijbewijs: brief van de 3 verenigingen

Brulocalis en haar zusterverenigingen, de UVCW en de VVSG, hebben samen Georges Gilkinet, minister van Mobiliteit, en Martine ... [05.07.2022] -

Gids van de Mobiliteit en de Verkeersveiligheid nr 64 is uit

Nr 64 van ons tijdschrift staat online [04.07.2022] AVCB

Digitalisering van de dienstverlening aan de burger: opleidingen

Voorkomen en bestrijden van digitale ongelijkheden in de context van de digitalisering van de overheidsdiensten [01.07.2022] -

Nieuwkomers: verplicht inburgeringstraject later in werking [Update]

Minister van Klimaattransitie, Leefmilieu, Energie, Openbare netheid, Welzijn en Gezondheid Alain MARON is ingegaan op de ... [27.06.2022] -
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links