Alle nieuwsberichten

[Gemeenteorganen]

Website gemeenteraadsverkiezingen 2018 online!

[09.02.2018] -

Transparantie is gepubliceerd!

Het Brussels Parlement heeft tijdens de plenaire zitting van 1 december de teksten goedgekeurd die het goed bestuur in Brussel ... [24.01.2018] -

Gemeenteraadsverkiezingen 2018: Bevriezing van het aantal schepenen en aanvullende maatregelen inzake goed bestuur

Op 12 januari 2018 keurde het Brusselse Parlement in plenaire zitting een ontwerp van ordonnantie goed die het aantal te ... [16.01.2018] -

Opcentiemen op de onroerende voorheffing - einde van de omerta?

Zes arresten van 13 oktober 2017 van de Raad van State annuleren de weigering van de federale overheid om aan bepaalde gemeenten ... [31.10.2017] -

Strafrechtelijke aansprakelijkheid: Verenigingen vragen herziening van de wet

[18.10.2017] AVCB

Afschaffing OCMW's: geen teken van goed bestuur!

Persbericht van de Federatie van Brusselse OCMW's en de Federatie van Waalse OCMW's. Een zuivere fusie van gemeenten en OCMW's ... [29.06.2017] CPAS

Verkiezingen 2018: wie betaalt de investering en de organisatie van elektronisch stemmen?

In Brussel zal er voortaan elektronisch gestemd worden met papieren bewijs. De VSGB schreef naar de minister-president om ... [27.09.2016] AVCB

Fusie gemeente-OCMW: niet zo simpel … en dat verheugt de Federatie van Brusselse OCMW’s

De Raad van State heeft een advies gegeven betreffende het voorontwerp van wet betreffende de fusie tussen gemeente en OCMW. ... [17.05.2016] CPAS

De Vereniging wil een beter regime voor de strafrechtelijke aansprakelijkheid van de lokale mandataris

Op het Bureau van 18 maart 2015 herhaalde de Vereniging haar wens voor een oplossing ivm de strafrechtelijke aansprakelijkheid. ... [03.04.2015] -

Fusie gemeente-OCMW: Watermaal-Bosvoorde verzet zich

De gemeente Watermaal-Bosvoorde is gekant tegen de fusie gemeente-OCMW. Dat heeft de gemeenteraad geuit met een motie die ... [31.03.2015] CPAS
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links