Alle nieuwsberichten

[Alle materies]

Sluiting van inrichtingen voor bejaarden: advies ivm vademecum

[28.06.2013] CPAS

Pensioenen van statutair personeel

Gemeenschappelijke brief van de drie Verenigingen aan de minister van Pensioenen, om de aandacht te vestigen op de stijgende ... [28.06.2013] AVCB

Gemeenschapswachten: reacties op het ontwerp van KB

De VSGB reageert met een brief aan de minister van Binnenlandse Zaken op het ontwerp van KB betreffende de gemeenschapswachten. ... [28.06.2013] AVCB

Beheerorganen van de Vereniging vernieuwd

[26.06.2013] AVCB

Actualiteit op vlak van internationale samenwerking

Ontmoeting met minister Labille, staten-generaal van de gedecentraliseerde samenwerking en werkgroep Marokko [06.06.2013] AVCB

Autoloze zondag is wettelijk!

De VSGB heeft de wettelijkheid van het initiatief "Zonder auto mobiel in de stad" verdedigd bij de Conferentie van Burgemeesters. ... [27.05.2013] AVCB

Gemeentelijke internationale samenwerking, slachtoffer van typisch Belgisch gekrakeel?

Met dit persbericht vragen de Verenigingen van steden en gemeenten voor de gemeentelijke internationale samenwerking dat ... [07.05.2013] AVCB

Nieuwe Huisvestingscode - hoorzitting in het Brusselse Parlement

Op 27 maart 2013 werd de VSGB gehoord in de commissie huisvesting van het Brusselse Parlement, betreffende het ontwerp van ... [09.04.2013] AVCB

Europese Week van de Lokale Democratie: eerste info ivm editie 2013

Actief burgerschap is het thema voor het jaar 2013. [25.03.2013] AVCB

Special Olympics European Summer Games zoekt steun van gemeenten

In september 2014 komen de Special Olympics European Summer Games naar België! Grijp nu de kans om als gaststad of -gemeente ... [25.03.2013] -
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links