Alle nieuwsberichten

[Alle materies]

Ontmoetingen met kabinet Picqué en de Gouverneur

De VSGB besprak er een aantal belangrijke dossiers: politie, financiën, gsm-antennes, stedenbouwkundige lasten, Sociaal Handvest, ... [06.03.2013] AVCB

Brochure informeert gemeentepersoneel over geboorteverlof

Brochure "Kom papa, wees een man en zorg voor mij!" uitgegeven door het Bestuur Plaatselijke Besturen [27.02.2013] -

Eerste balans van de samenwerking België-Senegal

Van 18 tot 22 februari kwamen de vertegenwoordigers van de 8 Belgische en Senegalese gemeenten die actief zijn in het kader ... [26.02.2013] AVCB

OCMW-gids - nieuwe uitgave voor de installatie van de OCMW-raden

De OCMW-gids bundelt de voornaamste wettelijke bepalingen die van toepassing zijn op de OCMW's in het Brussels Hoofdstedelijk ... [26.02.2013] CPAS

OCMW: Antwerpen, borderline ... Brussel mag niet zwijgen!

Het Antwerpse OCMW weigert dringende medische hulp aan illegale aids-lijders of zwangere vrouwen. Onwettig? Ja. Onmenselijk? ... [22.02.2013] CPAS

Autonome gemeentebedrijven vrijgesteld van vennootschapsbelasting

Het Grondwettelijk Hof zet de wetgever aan om initiatieven te nemen met het oog op de gelijkheid tussen de structuren die ... [11.02.2013] -

Geen terugwerkende kracht voor auteursrechten en uitleningen

[11.02.2013] AVCB

Vervuilde bodem - inventaris blijft problematisch

Twee recente geschillen illustreren de lacunes in de procedure rond de opstelling van de inventaris van de bodemtoestand ... [08.02.2013] -

Parochieregisters en registers van de burgerlijke stand online

Maar liefst 15 miljoen pagina's met ingescande akten uit parochieregisters en registers van de burgerlijke stand van meer ... [07.02.2013] AVCB

Sibelga sluit aan bij de Vereniging

Sibelga wordt lid van de VSGB. Het aandeelhouderschap is helemaal in handen van de Brusselse gemeenten sinds januari 2013. ... [07.02.2013] AVCB
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links