Alle nieuwsberichten

[Alle materies]

Activiteiten van het Forum voor Duurzame Ontwikkeling uit het najaar

Een niet exhaustief overzicht van de activiteiten van het Forum voor Duurzame Ontwikkeling van het voorbije najaar. [21.01.2013] AVCB

Activiteiten rond internationale samenwerking uit het najaar

Wij vestigen de aandacht op drie activiteiten van onze cel Internationale Samenwerking het voorbije najaar. [21.01.2013] AVCB

In memoriam Claude Desmedt

Eén van de stichters van onze Vereniging is overleden [24.12.2012] AVCB

Nog steeds geen inventaris bodemtoestand

De VSGB schrijft nogmaals naar de minister van Leefmilieu. [29.11.2012] AVCB

Ons Praktisch Handboek voor gemeentemandatarissen in enkele cijfers

Een nieuwe uitgave rolt van de pers - voortaan ook gericht tot gemeenteraadsleden. [27.11.2012] AVCB

Activering van steuntrekkers: OCMW's overleggen met Staatssecretaris

De Federaties van OCMW hebben overleg gepleegd met de twee Staatssecretarissen bevoegd voor institutionele hervormingen, ... [26.11.2012] -

Internationale samenwerking

Overzicht van de voornaamste activiteiten van de cel Internationale Samenwerking eind augustus en begin september. [26.11.2012] AVCB

Auteursrechten en uitleningen

De VSGB maakt kanttekeningen bij de financiële weerslag van het nieuwe KB dat in de maak is, en vraagt de minister om een ... [26.11.2012] AVCB

Proliferatie van zwerfkatten

De VSGB stelt voor de gemeenten aan te moedigen om een gestructureerd actiebeleid uit te werken om het aantal zwerfkatten ... [23.11.2012] AVCB

Aanvullende belastingen

Terwijl de minister voorstelt de kopie van de maandelijkse papieren formulieren 173X, volgend op de inkohiering en de invordering ... [23.11.2012] AVCB
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links