Alle nieuwsberichten

[Alle materies]

Heffingen op gsm-zendmasten: omzendbrief

De rechtspraak vernietigt stelselmatig de gemeentelijke belastingreglementen op gsm-antennes en zendmasten. Het Brussels ... [20.01.2010] -

Asielzoekers: opheffing van code 207 'opvangstructuur' op vrijwillige basis

Om het hoofd te bieden aan een zware overbelasting van het netwerk heeft Fedasil op 16.10.2009 een instructie genomen betreffende ... [17.12.2009] -

Biometrische paspoorten - vraag om alle gemeenten met een cabine uit te rusten

De Vereniging heeft naar de minister geschreven. [16.11.2009] AVCB

Het Hof van Cassatie maakt brandhout van het privacy-excuus om parkeerretributies niet te moeten betalen.

Het Hof van Cassatie stelt dat parkeerbedrijven die belast zijn met de controle en de inning van parkeerretributies een openbare ... [13.07.2009] -

Biometrie in de paspoorten

Demonstratie over de registratie van de digitale vingerafdrukken en foto's voor de paspoorten. [29.05.2009] -

Qualicities - Anderlecht heeft zijn label

duurzaam beheer van historische steden [27.03.2008] -

Aanslagbiljet - arrest van het Grondwettelijk Hof ivm bezwaartermijn

Wij adviseren de belastingreglementen aan te passen. [13.03.2008] -

BTW-wetboek : wijziging van artikel 6

Het Overlegcomité "Federale overheid - deelentiteiten" van 16 januari 2008 verlengt de zogenaamde tolerantieperiode tot 31 ... [28.02.2008] AVCB

Richtlijn diensten - Forum van de Gemeentelijke Beleidsvoerders

toepassing van de richtlijn op lokaal vlak [27.02.2008] AVCB

Europese Week van de Lokale Democratie

De VSGB neemt deel aan dit initiatief! [27.02.2008] AVCB
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links