Alle nieuwsberichten

[Alle materies]

Voedselverdeling: ontmoeting met de minister

[08.06.2010] CPAS

Asielzoekers: Afdeling OCMW ontmoet afgevaardigde voor opvangplaatsen

[08.06.2010] CPAS

Attractiviteitsplan voor verpleegkundigen: het anwoord van de minister

Het overblijvende geld van het sociaal akkoord zal onder de ziekenhuizen en rusthuizen verdeeld worden. [08.06.2010] CPAS

Huwelijk: getuigen blijven verplicht

De VSGB vraagt de aanwezigheid van getuigen te behouden om schijnhuwelijken te verhinderen. [08.06.2010] AVCB

Toegang tot bevolkingsregister: gevaar voor misbruik

[08.06.2010] AVCB

Kraakpanden: Parket moet ingrijpen

De VSGB vraagt de nodige instructies te geven aan het Parket en op lange termijn een wetgevend initiatief te nemen. [08.06.2010] AVCB

Gemeenschapswachten: de omzendbrief verduidelijkt maar lost niet alle problemen op

Er is een verklarende omzendbrief verschenen, maar die volstaat niet. De lacunes van het huidige systeem werden aangestipt ... [20.05.2010] AVCB

Vergoedingen voor zelfstandigen bij werken - verlengingsaanvraag

Preciseringen in verband met de gevallen waarin de gemeente een attest moet afleveren in het kader van een verzoek om verlenging ... [12.05.2010] -

Aanvullende pensioenen voor contractuelen: de Vereniging stapt naar de minister

Samen met haar Vlaamse en Waalse zustervereniging heeft de VSGB gereageerd op het voorontwerp van wet betreffende het aanvullend ... [12.05.2010] AVCB

Strafrechtelijke aansprakelijkheid van mandatarissen: aansprakelijkheid van de instelling wordt voorgesteld

Op 28 april 2010 nam onze Vereniging, samen met de VVSG, deel aan een onderhoud met de strafrechtspecialist, hoogleraar Raf ... [12.05.2010] AVCB
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links