Alle nieuwsberichten

[Alle materies]

Internationale samenwerking: vergaderingen van de werkgroepen Marokko en Congo

De vordering van de projecten in Marokko onder de loep en nieuwe partnerships in Congo aangekondigd [23.03.2010] AVCB

Vervuilingspieken: coördinatievergaderingen

Op 22 februari werden de mechanismen voor de aanpak van pollutiepieken in de gemeenten aan een evaluatie onderworpen. Andere ... [23.03.2010] AVCB

Grootstedenbeleid: dotatie behouden

Dankzij de Vereniging blijft de dotatie voor 2010 dezelfde als vorig jaar. [23.03.2010] AVCB

Herverdeling van de taken tussen gemeenten en Gewest

De VSGB werd gehoord in het comité der wijzen. [23.03.2010] AVCB

Impact van de bevolkingsgroei op het aantal scholieren in Brussel

Uit een gewestelijke studie blijkt dat er binnen de 5 jaar 79 nieuwe scholen zouden moeten komen om het hoofd te bieden aan ... [23.03.2010] -

Heffingen op gsm-zendmasten: omzendbrief

De rechtspraak vernietigt stelselmatig de gemeentelijke belastingreglementen op gsm-antennes en zendmasten. Het Brussels ... [20.01.2010] -

Asielzoekers: opheffing van code 207 'opvangstructuur' op vrijwillige basis

Om het hoofd te bieden aan een zware overbelasting van het netwerk heeft Fedasil op 16.10.2009 een instructie genomen betreffende ... [17.12.2009] -

Biometrische paspoorten - vraag om alle gemeenten met een cabine uit te rusten

De Vereniging heeft naar de minister geschreven. [16.11.2009] AVCB

Het Hof van Cassatie maakt brandhout van het privacy-excuus om parkeerretributies niet te moeten betalen.

Het Hof van Cassatie stelt dat parkeerbedrijven die belast zijn met de controle en de inning van parkeerretributies een openbare ... [13.07.2009] -

Biometrie in de paspoorten

Demonstratie over de registratie van de digitale vingerafdrukken en foto's voor de paspoorten. [29.05.2009] -
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links