Alle nieuwsberichten

[Alle materies]

Europees programma voor hulp aan kansarmen gered tot in 2013

Dit biedt evenwel nog geen oplossing voor de nationale stockageproblemen waarover onze Federaties van OCMW's de minister ... [20.12.2011] CPAS

Gemeenten mogen taksen heffen op gsm-antennes!

De gemeenten hebben een grote overwinning behaald bij het Grondwettelijk Hof, dat groen licht geeft voor gemeentebelastingen ... [19.12.2011] AVCB

Dementievriendelijke gemeente: documentatie van de vorming

[19.12.2011] CPAS

Pensioenen: VSGB vraagt financiering voor gemeenten

De Vereniging schreef naar Elio Di Rupo - toen nog formateur - om een specifieke financiële tussenkomst te vragen van de ... [19.12.2011] AVCB

Gewestelijk Plan Duurzame Ontwikkeling: VSGB vraagt raadpleging gemeenten

Naar aanleiding van een bezoek van de adviseur van de minister-president vroeg de VSGB de gemeenten de kans te geven hun ... [19.12.2011] AVCB

De Raad van Europese Gemeenten en Regio's viert zijn 60-jarig bestaan

Dit wordt op 12 december gevierd met een groots evenement "Beleid voeren in partnerschap - Samen voor een sterker Europa" ... [28.11.2011] AVCB

Onze gewestelijke administratie: Voor wie? Waarvoor? Hoe? - enquête online

Tot eind december kan online een tevredenheidsenquête ingevuld worden. Daarna zullen rondetafelgesprekken bepaalde betrokken ... [25.11.2011] -

Financiering pensioenen lokale sector hervormd

De wet van 24 oktober 2011 hervormt de financiering van de pensioenen. Die hervorming beoogt een duurzame financiering van ... [24.11.2011] -

Hoge Raad van Financiën - Overdreven en onaanvaardbare inspanningen gevraagd van de lokale besturen

De VSGB vraagt aan de federale overheid en de deelgebieden om de lokale besturen niet op te zadelen met financiële lasten ... [17.11.2011] AVCB

Stedenbouw: binnenkort vulgariserende fiches voor particulieren?

De Vereniging heeft een ontmoeting georganiseerd met alle betrokken partijen. [17.11.2011] AVCB
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links