Internationale samenwerking: de gemeenten praten met minister Charles Michel

De vergadering werd georganiseerd door de Brusselse en de Waalse Vereniging.

Op 2 februari was er een ontmoeting met federaal minister van Ontwikkelingssamenwerking Charles Michel.

Alle Brusselse gemeenten die reeds deelnemen aan het programma van gemeentelijke internationale samenwerking of dat wensen, waren aanwezig en ook de deelnemende Waalse gemeenten.

Onze voorzitter Marc Cools gaf er de inleiding voor het debat. Hij was bijzonder verheugd dat er zeer constructief en pragmatische uitwisselingen plaatsvinden over de praktische moeilijkheden in de uitvoering van de programma's.

Het geanimeerde debat dat volgde, sterkt de overtuiging dat bijstand voor uitrustingen ook noodzakelijk is voor een betere zichtbaarheid van de acties in het Zuiden en dus een betere aanvaarding van de programma's. De minister had ook oor voor de nood aan versterking van de human resources, in het bijzonder in het Zuiden.

Dossier met fiches over de gemeenten


Er werd een dossier samengesteld met de gemeentelijke acties: het is te vinden op de website van de Vereniging.

Nieuwe vergadering op 2 maart: bijkomende vragen


Op 2 maart hebben de drie verenigingen van steden en gemeenten nogmaals vergaderd met de medewerkers van de minister. Zij hebben immers te kampen met een groeiend aantal gemeenten die tot het programma voor gemeentelijke internationale samenwerking willen toetreden, terwijl de beschikbare kredieten momenteel geen ruimte laten voor nieuwe partners. Daarom zijn onze verenigingen overleg aangegaan met het kabinet en de DGOS om te trachten de dotatie van het programma voor de komende jaren op te trekken.


Info

« Terug

Auteur

Jean-Michel RENIERS
Publicatiedatum
26-03-2010
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links