Week van de Lokale Democratie in Brussel: meer dan 100 activiteiten

Europese Week van de Lokale Democratie: het volledige programma is bekend

100 acties en activiteiten voor de burger


Van 10 tot 16 oktober organiseren de 19 Brusselse gemeenten en 6 OCMW’s in het kader van de Europese Week van de Lokale Democratie (EWLD) een honderdtal activiteiten om de burger meer inzicht te geven in hun instellingen, er zich nauwer bij betrokken te voelen en hen aanzetten om eraan mee te werken.


Thema 2011: de mensenrechten


Het thema van de editie 2011 draait rond de mensenrechten, een actueel thema dat zeer belangrijk is als we kijken naar de grote internationale uitdagingen op politiek, economisch, sociaal en milieuvlak. De millenniumdoelstellingen van het programma van de Verenigde Naties voor ontwikkeling hebben overigens hun betekenis om die uitdagingen aan te pakken.

Marc Cools, Voorzitter van de VSGB en schepen te Ukkel, geeft toelichting bij de relatie tussen de mensenrechten en de gemeenten: “De gemeente is de overheid die het dichtst bij de burger staat, en speelt dus een heel belangrijke rol met betrekking tot de mensenrechten. Denk maar aan het recht op onderwijs en werk via het openbaar onderwijs dat mensen de hand wil reiken om te leren samenleven en tot een geslaagde socioprofessionele integratie te komen, aangevuld met diensten voor buitenschoolse opvang, of in een heel ander domein de bescherming van kwetsbaren wat de vrijheid van religie, taal en cultuur betreft, door een beleid voor sociale cohesie dat zich toespitst op het verenigingsleven, om het “samen-leven” te verbeteren. En tot slot is er nu ook de gemeentelijke internationale samenwerking, waardoor gemeenten uit het Noorden en het Zuiden samenwerkingsverbanden tot stand kunnen brengen, wat niet alleen uitwisselingen van knowhow bevordert maar ook leidt tot beter wederzijds begrip. Allemaal voorbeelden waarbij de lokale besturen een cruciale rol spelen in de bescherming van de mensenrechten.”


Het begint met een debat over de Arabische lente


Ieder jaar wordt het startschot gegeven met een academische zitting in een Brusselse gemeente. Dit keer vindt de openingszitting plaats in het gemeentehuis van Vorst, op 10 oktober van 16 tot 18.30 uur. Er zal een tentoonstelling zijn van de werkjes van de kinderen rond het thema democratie en mensenrechten. Leerlingen uit het vijfde en zesde leerjaar van verschillende Brusselse scholen hebben de Week vorm gegeven door te werken rond verantwoord en actief burgerschap en de vele uitdagingen in dat kader.

Daarna volgt er een debat, dat gemodereerd wordt door Pierre Vercauteren, hoogleraar aan de UCL te Bergen, met Luc Goossens, hoogleraar aan de Antwerpse universiteit en directeur van het Instituut voor Marokkaanse en Mediterrane Studies, en Philippe Hensmans, directeur van Amnesty International Belgium. Dit debat belicht “de rol van de lokale besturen in de bevordering van de mensenrechten en de samenwerking in het licht van de Arabische lente”, waardoor het ook aansluit bij het jaarthema “de mensenrechten op lokaal niveau”, dat gekozen werd door de Raad van Europa.

Programma van de openingszitting

  • 16 - 17 u: symbolische bouw van het huis van de lokale democratie door kinderen van Brusselse scholen en vernissage van de tentoonstelling van hun kunstwerken rond het thema mensenrechten
  • 17 - 17.15 u: inleiding door Magda De Galan, burgemeester van Vorst, Marc Cools, voorzitter van de VSGB, en de vertegenwoordiger van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de ambassadeur van Polen
  • 17.15 – 18 u: debat met moderator Pierre Vercauteren, hoogleraar aan de UCL te Bergen, met Luc Goossens, hoogleraar aan de Antwerpse universiteit en directeur van het Instituut voor Marokkaanse en Mediterrane Studies, en Philippe Hensmans, directeur van Amnesty International Belgium. Het debat wordt voorgezeten door José Angeli, schepen van Europese zaken, en wordt gewijd aan “de rol van de lokale besturen in de bevordering van de mensenrechten en de samenwerking in het licht van de Arabische lente”
  • 18 – 18.30 u: uitreiking van de prijzen voor opmerkelijke acties 2010, perspunt en receptie

Enkele acties uit het programma


Het programma is te uitgebreid om hier volledig weer te geven. Het is beschikbaar op deze website. Wij stippen hier 3 evenementen aan als voorbeeld:
  • Oudergem biedt een spektakel “Sex politex” voor ouders en tieners. Het draait rond respect, luisterbereidheid, de kracht van het lichaam en de kwetsbaarheid van de mens (op maandag 10 oktober om 20 u in het cultuurcentrum van Oudergem).
  • In Elsene organiseren gemeente en OCMW samen een themadag “Cultuur, dat bent u” met ontmoetingen en debatten rond toegang tot cultuur, muziekoptredens en improvisatietheater (op zaterdag 15 oktober van 10 tot 20 u in theater Mercelis).
  • Het OCMW van Sint-Jans-Molenbeek organiseert een studiedag rond huisvesting, een echte uitdaging in deze gemeente voor een groot deel van het OCMW-publiek. De dag is gericht tot studenten van sociale hogescholen, maatschappelijk werkers en verenigingen die werkzaam zijn in dat domein.

Organisatie


De Brusselse editie van de Europese Week van de Lokale Democratie wordt voor de 4e keer georganiseerd door de VSGB, met de steun van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

De Week wordt georganiseerd in heel Europa, op initiatief van de Raad van Europa, en heeft tot doel de bevordering van de Europese waarden van vrede, democratie en burgerschap.

De Brusselse editie is één van de grootste van Europa en draagt overigens sinds 2010 het label “12 sterren”, toegekend door de Raad van Europa.

Info


Het volledige programma van de Brusselse editie van de Europese Week van de Lokale Democratie


« Terug

Auteur

Philippe DELVAUX- Barbara DECUPERE
Publicatiedatum
29-09-2011
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links