Nieuw Burgemeestersconvenant

Europese Commissie lanceert nieuw Burgemeestersconvenant voor 2030

Het Burgemeestersconvenant werd in 2008 door de Europese Commissie in het leven geroepen om de Europese gemeenten aan te moedigen op vrijwillige basis verder te gaan dan de EU-doelstellingen “3x20”: 20 % energiebesparing, 20 % minder CO2-uitstoot en 20 % productie van hernieuwbare energie. Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft de tekst ondertekend en ook de gemeente Sint-Jans-Molenbeek.

In oktober 2014 had de Europese Commissie het aanvullende initiatief Mayors Adapt gelanceerd, voor het luik 'aanpassing aan de klimaatverandering'. Toen publiceerde de VSGB een artikel over het belang van deze overeenkomsten bij het opzetten van Europese projecten

In oktober 2015 lanceerde de Europese Commissie een nieuw burgemeestersconvenant voor 2030. De voornaamste veranderingen:

  • Het nieuwe burgemeestersconvenant sluit aan bij de nieuwe Europese doelstelling met het oog op de beperking van de uitstoot met minstens 40 % tegen 2030.
  • Het omvat ook het initiatief Mayors Adapt en vereist dus van de ondertekenaars zowel een beperking van hun uitstoot van broeikasgassen als een verhoging van hun resiliëntie ten aanzien van de klimaatveranderingen.
  • De ondertekenaars verbinden er zich ook toe binnen de 2 jaar een actieplan voor duurzame energie en klimaat in te dienen (PAEDC, SECAP in het Engels). Dat actieplan impliceert een inventaris van de uitstoot bij de ondertekening, een studie van de risico’s ten aanzien van de klimaatverandering en een lijst van de acties die ondernomen zullen worden.
  • De ondertekenaars verbinden zich er ook toe de uitvoering van hun actieplan te volgen via regelmatigere reporting. De evaluatie van de implementatie op het niveau van het convenant zal versterkt worden.

De ondertekenaars van het vorige convenant (tegen 2020) kunnen beslissen of ze al dan niet toetreden tot het nieuwe. De nieuwe ondertekenaars sluiten automatisch aan bij het nieuwe convenant. Sinds 1 november 2015 is het niet meer mogelijk om aan te sluiten bij het convenant voor 2020. De stad Gent was de eerste die het nieuwe convenant ondertekende.

Zoals we in ons vorige artikel stelden: Deelnemen aan deze convenanten ondersteunt en verhoogt de zichtbaarheid van de uitvoering van strategieën voor lokale duurzame ontwikkeling. Hoewel de toetreding tot het convenant niet automatisch toegang geeft tot Europese financiering, kan het wel meer geloofwaardigheid geven aan een kandidatuursdossier voor een EU-subsidie. Het Europees netwerk en de knowhow die de gemeente ontwikkelt door deelname aan de convenanten, kunnen ook het opstellen van het dossier vergemakkelijken.

Info

 

Meer info op de website van het Burgemeestersconvenant.

Zie ook

 

Voor Europese financiering beschikbaar terzake: raadpleeg onze gegevensbank subsidies.

« Terug
Publicatiedatum
02-02-2016
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links