Twee projectoproepen ivm duurzame ontwikkelingSinds 2008 moedigt het Gewest de gemeenten en de OCMW's aan om actieplannen rond duurzame ontwikkeling op te zetten (Lokale Agenda 21).

Inmiddels zijn 16 Brusselse gemeenten en 7 OCMW's aangesloten bij de campagne Agenda Iris 21, goed voor honderden innoverende projecten en acties.

Sinds de start van de oproep levert de Vereniging, in samenwerking met Leefmilieu Brussel, advies, begeleiding, vorming en follow-up voor de projectleiders.

Tijdens twee colloquia (in 2013 voor de gemeenten en 2014 voor de OCMW's) werd de balans opgemaakt van de resultaten van de oproep.

2 nieuwe projectoproepen voor 2015

 

Dit jaar doet de Brusselse regering 2 projectoproepen:

  1. De eerste is thematisch en is gericht tot de gemeenten en OCMW's die reeds subsidies ontvangen hebben in het kader van de Agenda Iris 21. Het doel is de uitvoering van het actieplan. Per project wordt maximum 25.000 € toegekend.
    De kandidatuursdossiers moeten uiterlijk op maandag 23 maart 2015 ingediend worden bij Leefmilieu Brussel.
    De jury zal beraadslagen op 2 april.
  2. De tweede oproep is gericht tot gemeenten en OCMW's die nog niet bij het initiatief aangesloten zijn. De maximumsubsidie bedraagt 50.000 €. Het doel is de opstelling van een actieplan duurzame ontwikkeling: een Lokale Agenda 21.

    De kandidatuursdossiers moeten uiterlijk op 4 mei ingediend worden bij Leefmilieu Brussel.

De Vereniging levert advies voor alle projectdragers, zowel bij de samenstelling van het dossier als tijdens de uitvoering van de projecten.

Infosessies

 

Er worden 2 infosessies georganiseerd:

Telkens om 10 uur in de lokalen van Leefmilieu Brussel, Tour & Taxis, Havenlaan 86c/3000 - 1000 Brussel.

Info

 

Zie op deze website

Philippe Mertens
tel. 02 238 51 42
philippe.mertens@avcb-vsgb.be

« Terug

Auteur

Philippe MERTENS
Publicatiedatum
06-02-2015
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links