Schrapping quota ziektedagen – Verenigingen schrijven naar minister

In een gezamenlijke brief van 28 november kaartten de drie Verenigingen van steden en gemeenten (Brulocalis, VVSG en UVCW) de uitbreiding van de hervorming van het ziektestelsel van statutaire federale ambtenaren tot de politie aan bij de minister van Binnenlandse Zaken.

Deze zomer vernamen Brulocalis, de VVSG en de UVCW dat de federale regering het ziektestelsel voor statutairen in het federaal openbaar ambt plant te herzien.

Later vernamen de Verenigingen via de pers dat de regering de wijziging zou uitbreiden tot de militairen, de politie en de brandweer.

Een dergelijke aankondiging roept heel wat vragen op binnen onze vereniging. Wat zal deze voorgestelde maatregel specifiek inhouden? Op welke personen zal de hervorming uiteindelijk van toepassing zijn?

Meer in het bijzonder vragen wij aan de regering welke personeelscategorieën in de politiezones, en meer nog in de hulpverleningszones, beoogd zullen worden.

Hoewel de regering bevoegd is voor de wijziging van het ziektestelsel van het operationele personeel en dat van de administratieve en logistieke medewerkers van de politiezones, lijkt het ons dat zij op het niveau van de hulpverleningszones enkel bevoegd zijn voor het operationele personeel. Betekent dit dat wij dus een verschillende maatregel moeten verwachten voor het administratief personeel van de politiezones en dat van de hulpverleningszones? Moeten wij ons ook aan een wijziging verwachten van het stelsel voor het operationele personeel van de hulpverleningszones, terwijl het stelsel van de administratief personeel van diezelfde zones geen wijziging zal ondergaan?

Actie van Brulocalis

Al deze vragen brachten de drie Verenigingen van Steden en Gemeenten ertoe om de minister van Binnenlandse Zaken om nadere informatie te vragen over de beoogde maatregel en het toepassingsbied ervan.


« Terug

Auteur

Philippe Delvaux
Publicatiedatum
10-12-2018
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links