[Covid-19] Begrafenissen en lijkbezorging in het kader van de gezondheidscrisis (Covid-19)

Op 23 april 2020 heeft de regering een bijzonder volmachtenbesluit aangenomen over het vervoer van overledenen in het kader van de gezondheidscrisis Covid-19. Het besluit wijkt af op artikel 16, 3e lid van de ordonnantie van 29 november 2018 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging.

Het besluit treedt in werking de dag na zijn publicatie in het Belgisch Staatsblad, d.w.z. op 29 april 2020 en is 60 dagen geldig.

1. Vervoer van overledenen

 

Het bijzonder volmachtenbesluit bepaalt dat het lichaam van de overleden persoon (of hij nu overleden is ten gevolge van het virus of niet) onmiddellijk naar het mortuarium of het funerarium moet worden vervoerd, vanaf het moment dat de vaststellende arts een attest heeft opgesteld waarin hij verklaart “dat het om een natuurlijke doodsoorzaak gaat en dat er geen gevaar is voor de volksgezondheid”.

 

Doel is om de lichamen op één plaats te verzamelen. De artsen kunnen daardoor hun verschillende interventies bundelen en zo vermijdt men dat de omgeving en/of de woning van de overledene besmet wordt.

 

2.       Tweede artsencontrole

 

Deze verplichting, bedoeld in artikel 28, § 1, tweede lid, van de ordonnantie van 29 november 2018, blijft gelden.

 

3.       De aangifte van een overlijden via elektronische weg

 

 

Er wordt aan de gemeenten gevraagd om de mensen overlijdens te laten aangeven via het elektronisch loket IRISbox. Daarmee vermijdt men dat ze zich daarvoor naar het gemeentehuis moeten begeven en vermijdt men dus een verplaatsing.

 

Brussel Plaatselijke Besturen stelt nl.:

 

Dankzij het elektronisch loket dat is ontwikkeld door het CIBG, IRISbox, maakt een procedure de uit- wisseling van documenten en het ondertekenen van akten tussen de administratie, begrafenisonderne- mers en crematoria met betrekking tot de overlijdensattesten. Binnen dit kader, om de aanvragen voor crematie via elektronische weg toe te staan, is het voor het CIBG mogelijk om het formulier per ge- meente zoveel mogelijk te personaliseren door aanpassing van de intraformuliergegevens (lijst van plaats van overlijden en toegepaste tarieven). De gemeenten worden daarom uitgenodigd om samen te werken met het CIBG en alle informatie te verstrekken die nodig is om het gebruik van dit online formu- lier zoveel mogelijk te vergemakkelijken”.

 

Voor meer informatie verwijzen we naar het schrijven van Brussel Plaatselijke Besturen van 9 april.

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van bijzondere machten nr. 2020/008 betreffende het transport van overledenen in het kader van de gezondheidscrisis COVID−19

« Terug

Auteur

Valentine Snoeck
Publicatiedatum
28-04-2020
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links