Nieuws van het Congres van lokale en regionale overheden van de Raad van Europa06 MEI 2020 - Het mandaat van het Congres wordt verlengd

De voorzitter van het Congres, Anders Knape, heeft op aanbevelen van het Bureau aan het Comité van Ministers gevraagd om de lidstaten en de lokale en regionale overheden meer tijd te geven voor hun raadplegingen en voor het samenstellen van hun delegaties bij het Congres. Hij heeft gevraagd om de hernieuwing van het Congres uit te stellen tot de bijeenkomst van volgend voorjaar, momenteel gepland van 23 t/m 25 maart 2021. Deze verlenging houdt bijgevolg ook in dat de mensen die in het Bureau en de commissies verkozenen zijn, tot dan in functie blijven.  

De secretaris-generaal van de Raad van Europa zal na het zomerreces een officiële brief sturen aan de ministers van Buitenlandse Zaken waarin ze gevraagd worden om hun leden voor een volgende termijn van het Congres voor te dragen vóór 31 december 2020. Dit moet dan gebeuren op basis van overleg met nationale verenigingen van lokale en regionale overheden in alle lidstaten.

Het Bureau heeft aan het Secretariaat gevraagd om voor de virtuele vergaderingen een veilig en alomvattend platform te ontwikkelen. Dat platform moet veilig stemmen op afstand mogelijk maken. Voor een maximale beveiliging moeten daarom ook de inloggegevens van iedereen worden verzameld. De database Who’s Who moet worden geüpdatet zodat iedereen actief kan deelnemen aan de digitale verkiezingen.

De verkozenen en de leden van het Congres in kwestie krijgen hierover spoedig meer informatie.

Lees het laatste nieuws op de site van het Congres. (In het Engels)30 APRIL 2020 - Videoconferentie tussen de delegatiesecretarissen van het Congres

Een videoconferentie vond plaats op 30 april 2020 tussen de secretaris-generaal van het Congres, Andreas Kiefer, de leden van het Secretariaat van het Congres en de secretarissen van de nationale delegaties.

"De delegatiesecretarissen hebben een overzicht gegeven van de verschillende nationale en lokale overheidsmaatregelen in hun land ter bestrijding van de gezondheidscrisis. Ze hebben sterk gewezen op de zorg om de menselijke tol zo laag mogelijk te houden en ook op de sociale en economische gevolgen van de crisis". De deelnemers benadrukten het belang van de rol van de nationale verenigingen en van de leden van het Congres. Die moeten, als lokale en regionale verkozenen, betrokken zijn bij het overleg met de regeringen. Zo zorgt men voor een nationaal beleid dat dichter bij de mensen staat en aldus effectiever is.

Bekijk de samenvatting van het Congres

 Richtsnoeren en bijdragen van het Congres aan de steden en regio's in het kader van de Covid-19-pandemie

Richtsnoeren voor het respect voor de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat.

De secretaris-generaal van de Raad van Europa, Marija Pej-inovic Burio, heeft een toolkit uitgebracht voor alle Europese regeringen over het eerbiedigen van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat tijdens de Covid-19-crisis. Deze toolkit wil de lidstaten helpen ervoor te zorgen dat de maatregelen die zij tijdens de huidige crisis nemen, in verhouding blijven staan met de dreiging van de verspreiding van het virus en dat de maatregelen ook slechts tijdelijk zijn. Lees het volledige persbericht (in het Engels).

Informatief document: Respecting democracy, rule of law and human rights in the framework of the COVID-19 sanitary crisis

Steden en regio's reageren op Covid-19: partnernetwerken worden over de hele wereld gemobiliseerd!

De lokale en regionale overheden spelen in op de dringende behoeften van hun gemeenschappen en hebben daarom ook informatie en middelen nodig om de crisis het hoofd te kunnen bieden. Verschillende verenigingen verspreiden tools, digitale info, actieplannen en organiseren online seminaries, enz. De Raad van Europese gemeenten en regio's, Eurocities en het United Cities and Local Governments-comité verspreiden tal van informatiefiches.

Je vindt het kennisplein op de website van het Congres

Binnenkort kunnen de verenigingen van steden en regio’s via een speciale sectie rechtstreeks hun werkwijze en wat voor hun lokaal de inzet is, verspreiden.

Tweede deel van het Handboek Mensenrechten over de sociale grondrechten op lokaal en regionaal vlak - Oproep naar bijdragen van de steden en de regio's!

In dit deel zullen goede praktijken over de gezondheidscrisis en de sociale grondrechten worden behandeld. Er bestaan heel wat good practices van hoe men in de lidstaten op de Covid-19-crisis heeft gereageerd. Veel van die good practices zijn ontwikkeld door de steden en de regio’s. Ze verdienen dan ook een bredere aandacht. Het secretariaat van het Congres is voor dit handboek op zoek naar lokale en regionale good practices op het vlak van sociale grondrechten.

**U kan uw goede praktijkvoorbeelden (met een korte samenvatting van het project, naam en contactgegevens van de contactpersoon) bezorgen aan Léa Champagne, secretaris van de delegatie, en dit uiterlijk 3 juni 2020, via lea.champagne@brulocalis.brussels.**

Zie het eerste deel van het Handboek Mensenrechten. (in het Frans)


Bron: CRLA News

 

 

« Terug

Auteur

Léa Champagne
Publicatiedatum
08-05-2020
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links