[Covid-19] Een rondzendbrief over de geleidelijke afbouw van de lockdownmaatregelen is naar de woonzorgcentra gestuurd

Een rondzendbrief over de geleidelijke afbouw van de lockdownmaatregelen is naar de woonzorgcentra gestuurd. De rondzendbrief vertrekt van het principe dat “alles mag, behalve wat verboden is”, waarmee we mogen spreken van een Copernicaanse omwenteling. Tot voor kort was het immers omgekeerd. De rondzendbrief zorgt ook voor een nieuw evenwicht tussen veiligheid en menselijkheid. De twee blijven onontbeerlijk.

Zoals aangekondigd op het directiecomité van de Brusselse Federatie van OCMW’s op 12 juni jl., heeft de Federatie het debat schriftelijk en constructief gevoed.
Haar verzoeken om de maatregelen te versoepelen worden op grote schaal ingewilligd:
• de mogelijkheid om per week 4 bezoeken te ontvangen,
• kinderen jonger dan 12 die vergezeld worden, zijn welkom,
• geleidelijk mag er weer naar buiten gegaan worden,
• de cafetaria mag opnieuw open voor bezoekers en Covid-negatieve bewoners,
• de bezoeken vinden bij voorkeur plaats in de openlucht. Als dat niet het geval is, mogen de bezoeken plaatsvinden in de gemeenschappelijke ruimten, de kamers van de bewoners, de cafetaria of het restaurant
• het is niet langer nodig propere was te isoleren voordat hij aan de bewoners wordt uitgedeeld;
• tijdens de koffiepauzes/middagpauzes wordt het zieke personeel in cohortes geplaatst en worden daarbij dezelfde teams ingezet als bij het werk.
Hoewel de situatie positief evolueert, betekenen de maatregelen geenszins “een terugkeer naar het normale”. Voorzichtigheid blijft geboden. Het is nu het moment nog niet om gek te gaan doen.

De directie en het CPBW (of bij gebrek daaraan de vakbondsafvaardiging) kunnen beslissen de bezoeken tijdelijk stop te zetten of te beperken als ze van mening zijn dat de omstandigheden ontoereikend zijn om de bezoekers in alle veiligheid te kunnen verwelkomen. In voorkomend geval moet men Iriscare op de hoogte brengen van die beslissing.

Bovendien, en pro memorie, het principe van deze rondzendbrief wordt expliciet vermeld in artikel 2 van het politiebesluit van 22 april 2020.

Artikel 1. Behoudens een specifieke situatie (noodsituatie, palliatieve zorgen, overlijden, ...) zijn bezoeken aan bewoners in de volgende instellingen op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest verboden:
1° de rusthuizen, de woonzorgcentra; (…)

Art. 2. In afwijking van artikel 1 worden bezoeken aan de bewoners van de in artikel 1 bedoelde instellingen toegelaten, mits:
1° de richtlijnen die vastgelegd zijn in de volgende omzendbrieven, nageleefd worden:
- de door de GGC uitgevaardigde omzendbrief met de richtlijnen voor de door de GGC erkende en gesubsidieerde rusthuizen en rust- en verzorgingstehuizen;

Bijgevolg heeft deze rondzendbrief voor bezoeken een hogere juridische waarde dan een eenvoudige omzendbrief.

De Federatie is dan ook bijzonder positief over deze tekst, die in de goede richting gaat.

Toch een klein minpuntje. Iriscare had de goede gewoonte aangenomen om de veranderingen te markeren. Jammer dat dat nu niet meer het geval is. Het zou de leesbaarheid van de tekst ten goede komen vooral gelet op de grote mate van vermoeidheid binnen het veld.Meer info

« Terug

Auteur

Jean-Marc ROMBEAUX
Publicatiedatum
15-06-2020
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links