[Covid-19] Opschorting van de termijnen – duidingEen nieuw besluit van de Brusselse regering geeft meer duiding bij de besluiten van de Brusselse regering van 16 april en 14 mei 2020. Deze besluiten verlengden in het kader van de coronacrisis de opschorting van de termijnen, maar niet de termijnen zelf: de vervaltermijnen, de beroepstermijnen en alle termijnen waarvan de vervaldag een rechtsgevolg heeft die vastgelegd zijn in de ordonnanties en besluiten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest of in de akten die op grond daarvan zijn ingevoerd en de vervaltermijnen, de beroepstermijnen en alle termijnen waarvan de vervaldag een rechtsgevolg heeft die vastgelegd zijn in de wetten en Koninklijke besluiten en onder de bevoegdheid vallen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.


15 JUNI 2020. — Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 16 april 2020 houdende verlenging van de termijnen bepaald in artikel 1 van het volmachtbesluit nr. 2020/001 van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de tijdelijke opschorting van de verval- en beroepstermijnen die vastgelegd zijn in de Brusselse wetgeving en reglementering of die op grond daarvan zijn ingevoerd, en het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 14 mei 2020 houdende een tweede verlenging van de termijnen bepaald in artikel 1 van het volmachtbesluit nr. 2020/001 van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de tijdelijke opschorting van de verval- en beroepstermijnen die vastgelegd zijn in de Brusselse wetgeving en reglementering of die op grond daarvan zijn ingevoerdinforum 337216Lees ook onze andere actua’s over het onderwerp:
« Terug

Auteur

Valentine Snoeck
Publicatiedatum
02-07-2020
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links