Gemeentelijke vzw’s: een interpretatieve omzendbrief

De minister van Plaatselijke Besturen, de heer Bernard Clerfayt, geeft in een omzendbrief enkele verduidelijkingen bij de ordonnantie van 5 juli 2018 betreffende de specifieke gemeentelijke bestuursvormen en de samenwerking tussen gemeenten. Hiermee wil hij zorgen voor een harmonieuze en ondubbelzinnige interpretatie en toepassing van de ordonnantie.

De omzendbrief behandelt volgende onderwerpen:
- De samenstelling van de raad van bestuur van de autonome gemeentebedrijven;
- De definitie van de notie “dagelijks beheer”;
- De identificatie van de gemeentelijke vzw’s;
- De vermoedens in artikel 33 van de ordonnantie;
- De verplichting om een voorafgaand verslag op stellen betreffende de efficiëntie van het gebruik van de vorm van de gemeentelijke vzw;
- De vertegenwoordiging van beide geslachten;
- De verplichting om een beheersovereenkomst op te stellen wanneer meer dan 50% van het budget van de gemeentelijke vzw gedekt wordt door een subsidie van de gemeente;
- De uitgesloten vzw’s;

Meer info over deze omzendbrief vindt u in de duidingsnota.

Meer info over paragemeentelijke structuren en het indirect beheer vindt u in hoofdstuk 6 (p. 84 e.v.) van de Gids van de lokale mandataris.

« Terug

Auteur

Valentine SNOECK
Publicatiedatum
31-07-2020
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links