[COVID-19] De gemeenteraad tijdens de gezondheidscrisis – transparantie, democratie en gezondheid met elkaar verbinden

De gemeentebesturen hebben tijdens de coronacrisis een belangrijke rol gespeeld. Met het oog op de continuïteit van de openbare dienstverlening hebben ze naar het voorbeeld van de bedrijven hun werking moeten aanpassen.

De regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft sinds maart a.d.h.v. verschillende volmachtbesluiten de werking van de gemeenteorganen geregeld. Deze wetteksten zijn vandaag niet meer van toepassing wegens hun beperkte, tijdelijke geldigheid. De gemeenteraden moeten nu terug naar hun oorspronkelijke werking en naar fysieke openbare zittingen.

In Brussel is het virus echter nog lang niet verdwenen. In de gemeentelijke openbare gebouwen moet krachtens de federale reglementering verplicht een mondmasker gedragen worden en moeten de regels rond social distancing gerespecteerd worden. We mogen niet vergeten dat de burgemeester en de gemeenteraad de verantwoordelijkheid hebben om de nodige maatregelen te nemen om de openbare orde en de volksgezondheid te garanderen. Zij moeten de verspreiding van het virus tegengaan en tegelijkertijd de beginselen van transparantie, goed bestuur en democratie waarborgen.

Om al deze zaken met elkaar te verzoenen, heeft Brulocalis voor u twee extra modellen gemaakt. Hiermee kunt u het aantal mensen dat de toekomstige gemeenteraadszittingen vanuit het publiek wil bijwonen, beperken.

Deze modellen helpen de gemeenteraden hun werking op hun maat aan te passen (de social distancing garanderen naargelang de indeling van de raadzaal, de procedures vastleggen voor de toegang tot de zittingen, de duur van de maatregel bepalen enz.):


Wij wensen u een goede ontvangst en we staan tot uw beschikking indien u over deze modellen of het houden van de vergaderingen van de gemeenteraden eventueel extra informatie wil.
« Terug

Auteur

Valentine Snoeck, Maxime Banse
Publicatiedatum
01-09-2020
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links