Wij zoeken: een verantwoordelijke voor onze informatie- en communicatiedienst (m/v)

Indien je de communicatiestrategie van Brulocalis wil vormgeven en impulsen geven; Indien informatie je passie is;

Wij zoeken: 

EEN VERANTWOORDELIJKE VOOR ONZE INFORMATIE- EN COMMUNICATIEDIENST (M/V) 

Contract van onbepaalde duur 

Voltijdsindiensttreding vanaf 1 april 2021 

BRULOCALIS is dvzw Vereniging van Stad en Gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest met als voornaamste taakhet ondersteunen van de 19 Brusselse gemeenten en OCMW’s bij hun dienstverlening aan de bevolking. 

Devereniging bevordert in haar werkzaamhedende waarden van pluralisme, betrouwbaarheid, proactiviteit, solidariteit en respect en draagtdezeuit.Als hoeder van de democratie benadrukt de vereniging de rol van de plaatselijke besturen als eerste aanspreekpunt voor de burgers en moedigt ze de betrokken spelers aan deel te nemen aan de besluitvorming. 

Brulocalis bestaat uit vijf diensten met uiteenlopende en transversaletaken ter ondersteuningvande leden, de gemeenten en de OCMW's. De vereniging is zowel hun studiebureauals hun belangenbehartiger bij de gewestelijke en federale overheden. De Raad van Bestuur bestaat voornamelijk uitburgemeesters,schepenenengemeenteraadsleden van de Brusselse gemeenten. 

Meer informatie over onze vereniging vind je op www.brulocalis.brussels 

OPDRACHTEN EN TAKEN

De doelstellingen van de dienst: 

 • De externe en interne communicatieaspecten ondersteunen ten behoeve van onze leden; 
 • Zorgen voor de zichtbaarheid en het positief en dynamisch imago van de door Brulocalis aangeleverde informatie; 
 • Begeleiding en redactie van terugkerende en eenmalige publicaties. 

Binnen de dienst, die uit 4 mensen bestaat, heeft de verantwoordelijke (M/V) als taak: 

Beleid:  

  • Het communicatiebeleid van de vereniging impulsen geven en uitwerken en de uitvoering van dat beleid coördineren in lijn met het algemeen beleid van de vereniging dat door het managementteam en de beslissingsorganen wordt vormgegeven; 
  • Op korte en middellange termijn de leden van het managementteam en de directie adviseren over en begeleiden in het optimaliseren van het imago van de vereniging en haar leden;  

Communicatie & beeldvorming:  


  • Het garanderen en ontwikkelen van een branding voor de vereniging bij onze leden via verschillende media: de publicaties, digitale communicatie, events, …; 
  • Content voorstellen en maken voor verspreiding via de meest relevante dragers; 
  • Het onderhouden van de mediarelaties (schrijvende, audiovisuele en digitale pers, …) 
    

Informatiebeheer


  • Zorgen voor de ontsluiting van de informatie (bewaring, verspreiding en toegankelijk maken van de informatie) zodat de adviseurs ze makkelijk kan gebruiken; 
  • Coördinatie van het persoverzicht en het strategisch informatiemanagement; 

In team:  

  • Het team inspireren en motiveren om de doelstellingen van de dienst te bereiken en voor een kwalitatieve dienstverlening en dit met respect voor eenieder en voor de wettelijke bepalingen inzake het welzijn; 

PROFIEL

 • Diploma: Master in de communicatie 
 • Iedere bijkomende opleiding in projectmanagement en/of communicatiebeheer is een troef; 
 • Ervaring: minimaal 5 jaar in een managementfunctie en minimaal 5 jaar in externe communicatie.  

KENNIS

Talenkennis 

 • Frans: gevorderde kennis zowel mondeling als schriftelijk; 
 • Nederlands: gemiddelde kennis zowel mondeling als schriftelijk. 

Technische vaardigheden 

 • Ervaring met verschillende (interne en externe) aspecten rond communicatie: redactie, publicatie, digitale communicatie, organisatie van evenementen, …; 
 • Ervaring in het leiden van een team; 
 • Ervaring met budgettair en financieel beheer; 
 • Kennis van het Belgisch institutioneel landschap en van het medialandschap; 
 • Uitstekende mondelinge en schriftelijke communicatieve vaardigheden; 
 • Kennis van informaticatools (Microsoft Word, Excel, Power Point); 
 • Een goede kennis van het Belgisch institutioneel landschap, en in het bijzonder van het Brusselse, is een troef. 

PROCEDURE

Stuur uiterlijk vrijdag 12/02/2021 uw cv en motivatiebrief naar hr@brulocalis.brussels

Bij weerhouding van uw kandidatuur, plannen we op een later tijdstip een schriftelijke test, een assessment en een mondeling gesprek. 

VOORWAARDEN

Naast een aantrekkelijk basissalaris en een stimulerende werkomgeving biedt Brulocalis: 

 • Volledige terugbetaling van de kosten voor openbaar vervoer; 
 • Hospitalisatieverzekering; 
 • Groepsverzekering; 
 • Maaltijdcheques; 
 • Een aantrekkelijke vakantieregeling; 
 • GSM met abonnement; 
 • Een eindejaarspremie; 
 • Flexibele werktijden voor een goede werk-privébalans. 
« Terug

Auteur

Marc de Meyer
Publicatiedatum
19-01-2021
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links