[Covid-19] Autonoom gemeentebedrijf : omzendbrief betr. de beoordeling van de al dan niet aanwezigheid van een winstoogmerk

Wegens uitzonderlijke economische omstandigheden ingevolge het coronavirus Covid-19, zal de administratie geen rekening houden met de handelingen verricht tot en met 30 juni 2021 om te bepalen of een autonoom gemeentebedrijf al dan niet van btw wordt vrijgesteld.

Met de handelingen verricht vanaf 01 juli 2021 zal daarentegen wel rekening worden gehouden. Bijgevolg, en in de mate dat een boekjaar betrekking heeft op een periode die doorloopt na 30 juni 2021, zal geen rekening worden gehouden met het operationeel resultaat met betrekking tot de periode tot en met 30 juni 2021.


Omz. 2021/C/8 van 5 fébruari 2021 betr. de beoordeling van de al dan niet aanwezigheid van een winstoogmerk in hoofde van een autonoom gemeentebedrijf [ Coronavirus ] (inforum nb 342703)
« Terug

Auteur

Valentine Snoeck
Publicatiedatum
12-02-2021
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links