Beperkte nieuwe wet op het verenigingswerk: minister van Sociale Zaken aangeschreven

Eind februari hebben Brulocalis en haar zusterverenigingen UVCW en VVSG samen minister van Sociale Zaken Frank Vandenbroucke aangeschreven.

De UVCW, Brulocalis en de VVSG zijn verheugd dat de wet op het verenigingswerk werd goedgekeurd en op 1 januari 2021 in werking is getreden. Zo wordt er een juridisch vacuüm vermeden als gevolg van de vernietiging van de vorige wetgeving door het Grondwettelijk Hof.

Hiermee wordt uitgevoerd wat in het regeerakkoord staat. Het verenigingswerk wordt opnieuw ingevoerd terwijl er rekening gehouden wordt met de elementen die het Grondwettelijk Hof naar voren heeft gebracht.

Maar na analyse van de nieuwe wet blijkt dat bepaalde bepalingen het vereningswerk minder aantrekkelijk maken en dat ze niet tegemoetkomen aan de realiteit op het terrein.

Het nieuwe verenigingswerk is enkel nog van toepassing op de sportsector. Activiteiten uit andere, even belangrijke sectoren van het verenigingswerk, en waarbij de lokale besturen nauw betrokken zijn, zoals de sociaal-culturele sector, het toerisme, folklore, de landbouw, de milieusector of de sector van het jonge kind en de jeugdsector, vallen uit het toepassingsgebied van de wet.

De drie verenigingen hebben de minister van Sociale Zaken dan ook gevraagd wat de redenen zijn waarom het toepassingsgebied van deze herstelwet beperkt werd, terwijl dat van de wet op het verenigingswerk aanvankelijk veel breder was.

Het gaat om een tijdelijke regeling die slechts één jaar geldig is. Brulocalis nam kennis van de ministeriële wens om een blijvend statuut uit te werken. In dat verband hebben de drie verenigingen meegegeven dat ze ter beschikking staan van de beleidscel en de administratie om hen te laten weten met welke problemen hun leden op het terrein worden geconfronteerd en om hen mee te delen wat hun noden zijn.

« Terug

Auteur

Philippe DELVAUX
Publicatiedatum
22-03-2021
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links