Projectoproep voor groenere speelplaatsen op school

25% van de scholen in het Brussels Gewest bevindt zich in gebieden met te weinig groen. Als antwoord hierop lanceert het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een nieuwe projectoproep, Operatie Re-creatie, voor de financiering en ondersteuning van projecten voor meer groene schoolspeelplaatsen.

De projectoproep heeft betrekking op de gemeente als:

  • Verstrekker van stedenbouwkundige vergunningen of omgevingsvergunningen
  • Inrichtende macht van een school

Dergelijke projecten bieden heel wat ecologische en sociale voordelen: een betere bodemdoorlaatbaarheid en een beter waterbeheer, een sterkere biodiversiteit en een sterker groen netwerk via de inrichting van semi-natuurlijke habitats voor insecten en vogels.

De aldus gecreëerde koelte-eilanden maken Brussel veerkrachtiger tegenover de klimaatverandering. Groene speelplaatsen maken de omgeving ook aangenamer voor de buurtbewoners. Er ontstaan immers kwalitatieve speel- en ontspanningsruimten die buiten de schooluren voor hen openstaan voor activiteiten.

Deze oproep richt zich tot scholen uit de officieel erkende onderwijsnetten, van het kleuter-, lager- en/of secundair onderwijs, van alle types onderwijs en van alle taalregimes, die in gebieden met een tekort aan groene ruimten liggen, of in prioritaire groene zones uit het Gewestelijk Plan voor Duurzame Ontwikkeling en/of in gebieden die bijdragen aan de stedelijke hitte-eilanden van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

De blijken van belangstelling moeten uiterlijk 15 juli 2021 middernacht ingediend worden via het mailadres school@environnement.brussels

De weerhouden kandidaturen ontvangen in de loop van het project verschillende soorten van ondersteuning:

  • Een analyse van de bodemkwaliteit van de betreffende grond;
  • Hulp bij de bestelling, opvolging en oplevering van de werkzaamheden;
  • Financiële steun voor de uitvoering van de werkzaamheden van maximum 300 000 euro;
  • Begeleiding om te werken rond milieuthema’s met de leerlingen en het gebruik van de speelplaats en de natuur in het pedagogisch kader;
  • Een onderhoudsplan voor de nieuwe speelplaats;
  • Een begeleiding voor de openstelling van de speelplaats voor buitenschoolse activiteiten en partners.

Op dinsdag 18 mei van 14u. tot 15u. en op dinsdag 1 juni van 19u. tot 20u. wordt telkens een infosessie georganiseerd (inschrijven op de site van Leefmilieu Brussel).

Meer info


U kan het kandidatuurdossier en de praktische modaliteiten van de oproep downloaden op de site van Leefmilieu Brussel. U vindt er ook alle info over de begeleiding voor en na de indiening van het dossier:

https://leefmilieu.brussels/themas/groene-ruimten-en-biodiversiteit/op-school/begeleidingsaanbod-2021-2022-voor-basisscholen-2

« Terug

Auteur

Philippe Mertens
Publicatiedatum
04-05-2021
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links