Uitstel voor de gewestelijke stedenbouwkundige verordening – brief aan Pascal SmetTijdens een vergadering op 26/03/2021 op het kabinet van Staatssecretaris van Stedenbouw Pascal Smet, werd Brulocalis op de hoogte gebracht van de beslissing om het huidig ontwerp van gewestelijke stedenbouwkundige verordening (GSV) te herzien. De regering verkent nieuwe pistes die mogelijk tot een fundamenteel andere ontwerptekst kunnen leiden.

Dit uitstel heeft ook tot gevolg dat het nieuwe besluit “Vrijstellingen” deels uitgesteld wordt. Dat besluit bepaalt welke handelingen en werken vrijgesteld zijn van bouwvergunning. We merken daarbij op dat, om van vergunning vrijgesteld te kunnen worden, het noodzakelijk is dat, op zeldzame uitzonderingen na, de huidige GSV wordt nageleefd.

Naar aanleiding van deze berichten hebben onze leden in mei hun opmerkingen per brief overgemaakt aan Staatssecretaris Pascal Smet:

- De gemeenten wijzen op het nauwkeurig nieuw tijdsschema dat de regering vooropstelt maar vragen zich af of de nieuwe termijnen, gelet op het uitstel, nageleefd zullen kunnen worden;

- De gemeenten betreuren dat ze nog gedurende 2 jaar een GSV moeten toepassen die in veel opzichten achterhaald lijkt. Sommige gemeenten voegen er ook aan toe dat het beter zou zijn geweest om de oorspronkelijk geplande GSV-hervorming af te ronden, gezien de procedure al vergevorderd was, ook al zou dat leiden tot nieuwe aanpassingen in 2023-24;

- Sommige ontwikkelingen en uitvoeringen van gemeentelijke stedenbouwkundige verordeningen zijn afhankelijk van de inwerkingtreding van de nieuwe GSV. Het veranderende tijdsschema van de GSV heeft dus directe gevolgen voor de organisatie van de werkzaamheden van de gemeentediensten;

- Om ook nieuwe woonvormen in de praktijk te kunnen brengen, worden voor woningen aangepaste bewoonbaarheidsnormen vooropgesteld. Dit roept bij de gemeenten vragen op over de gevolgen van deze nieuwe woonvormen voor de kwaliteit van de aangeboden woningen;

- De gemeenten hopen tot slot dat de nieuwe regels die in het kader van de nieuwe GSV uit de onderzochte denkpistes voortvloeien, rekening zullen houden met de normen voor het behoud van het Brussels erfgoed

Ten slotte zou Brulocalis, evenals onze leden, graag zien dat het advies dat in het kader van het nieuwe GSV-ontwerp aan de gemeenten wordt gevraagd, vóór het openbaar onderzoek zou plaatsvinden zodat de uitdagingen en problemen op lokaal vlak zo adequaat mogelijk meegenomen worden.
« Terug

Auteur

Philippe DELVAUX
Publicatiedatum
21-05-2021
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links