(Meer)gemeentelijke vzw’s opgericht vóór 1 september 2018 - circulaire betreffende het administratieve toezicht op hun akten

De circulaire van 12 juli 2021 informeert de (meer)gemeentelijke vzw's die vóór 1 september 2018 zijn opgericht over de modaliteiten voor het overmaken van de akten gesteld door hun bestuursorgaan aan de toezichthoudende autoriteit, overeenkomstig het nieuwe systeem voorzien door de ordonnantie van 5 juli 2018. Deze modaliteiten zijn van toepassing tot 1 september 2022.

Op grond van artikel 100 van de ordonnantie van 5 juli 2018 betreffende de specifieke gemeentelijke bestuursvormen en de samenwerking tussen gemeenten (inforum 320864), dienen de (meer)gemeentelijke vzw’s die zijn opgericht vóór 1 september 2018 al de beslissingen die genomen zijn door hun bestuursorganen over te maken aan de toezichthoudende overheid. Zij moeten dit doen in de vorm van een lijst met daarin een beknopte beschrijving van elke beslissing. Deze verplichting is van toepassing tot 21 september 2022. Na deze termijn moeten de akten zoals bedoeld in artikel 44, § 1, al. 1 van de ordonnantie van 5 juli 2018 in extenso worden doorgestuurd.

De circulaire van 12 juli 2021 specificeert de wijze waarop deze akten overgemaakt dienen te worden, en haalt de volgende punten aan:

  • De over te maken akten;
  • De regels en termijn van het toezicht;
  • De manier van verzenden;
  • De verzoeken om informatie;
  • De praktische modaliteiten in verband met de verzending.

Ter herinnering, deze circulaire is enkel van toepassing op de (meer)gemeentelijke vzw’s die zijn opgericht vóór 1 september 2018 (datum van inwerkingtreding van de ordonnantie van 5 juli 2018). Een aparte circulaire zal worden opgesteld door de vzw’s die zijn opgericht na deze datum. Zij dienen al de verplichtingen van de ordonnantie te respecteren.

Bijgevoegde bestanden 

« Terug

Auteur

Valentine Snoeck
Publicatiedatum
22-07-2021
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links