Brulocalis betuigt zijn medeleven aan de slachtoffers en de plaatselijke besturen van de gemeenten die door de overstromingen getroffen zijn

In deze dagen na onze nationale feestdag, en een week na de overstromingen die België en andere Europese landen hebben getroffen, gaan onze gedachten uit naar alle slachtoffers en naar de Waalse en Vlaamse plaatselijke besturen die hen bijstaan om de gevolgen van deze ramp het hoofd bieden.

De omvang van de ramp is enorm. De overstromingen werden in 120 gemeenten - hoofdzakelijk in Wallonië - al snel als natuurramp erkend. Met meer dan 30 doden op het moment van publicatie van dit artikel, is het de meest dodelijke natuurramp in België tot op heden (bron (bron : Wikipédia).

De opruim- en schoonmaakwerkzaamheden gingen van start zodra het waterpeil was gezakt. De kosten van de wederopbouw worden momenteel geraamd, maar het is nu al duidelijk dat de rekening de komende jaren zeer hoog zal oplopen.

Er is een enorme golf van solidariteit op gang gekomen en de burgers hebben alle mogelijke hulp geboden, zowel materieel als menselijk. De overheden en de hulporganisaties vragen momenteel echter om de inzameling van giften (materiaal) stop te zetten, zodat zij zich kunnen concentreren op de hulpverlening op het terrein (in plaats van zich bezig te houden met de sortering en logistiek van deze giften). Het crisiscentrum roept daarom op om de slachtoffers financieel bij te staan door geld te storten op de rekening van het Rode Kruis. De teams van vrijwilligers en hulpverleners van het Rode Kruis coördineren de hulp zoals zij dit ook doen bij internationale rampen. Het gaat daarbij onder andere om de meest dringende interventies (onderdak, voedsel en zorg), het evalueren en in kaart brengen van de behoeftes, en de wederopbouw. Op 20 juli werd er zo reeds 3,9 miljoen euro gestort op de rekening van het Rode Kruis.

Bovendien heeft de Waalse regering diezelfde dag financiële steun voor een bedrag van 2 miljard euro aangekondigd om de burgers, zelfstandigen, bedrijven en gemeenten te steunen die door de overstromingen getroffen zijn. Voor de gemeenten gaat het met name om de volgende maatregelen:

  • 5 miljoen euro hulp om de eerste, meest urgente werkzaamheden in de getroffen gemeenten uit te voeren via de gouverneurs. Dit bedrag zal worden gebruikt voor de financiering van logistieke steun en materiële en personele middelen, zodat de meest dringende interventies en essentiële werkzaamheden kunnen gebeuren. Dit bedrag zal zo spoedig mogelijk worden gestort.
  • Onmiddellijk voorschot aan de gemeenten voor veiligheids- en stabiliteitswerken via het CRAC, dat de getroffen gemeenten een renteloze lening zal geven voor het bekostigen van de meest dringende herstellingen aan gemeentelijke gebouwen en veiligheids- en stabiliteitswerken.
  • Steun aan de gemeenten voor de aanwerving van bijkomend personeel via de steunregeling ter bevordering van de werkgelegenheid (EPA). Gemeenten zullen voor een periode van 3 maanden tot 5 extra mensen kunnen aanwerven om hun teams te versterken en taken in verband met crisismanagement uit te voeren: schoonmaken van wegen en gebouwen, herstellen van beschadigde wegen en gebouwen, burgers helpen met administratieve procedures, enz.

Om de nood te lenigen en tienduizenden mensen te herhuisvesten, heeft de Waalse minister van Huisvesting, Plaatselijke Besturen en Stedenbeleid, Christophe Collignon, gevraagd om een raamopdracht voor modulaire en aanpasbare woningen, zoals bijvoorbeeld containers. Het gaat in dit geval om noodmaatregelen die zullen worden gevolgd door een jarenlange wederopbouw waarbij gezocht zal worden naar meer permanente en structurele oplossingen. Volgens de minister zal er geïnvesteerd moeten worden in huisvestingsmaatschappijen, gemeenten en OCMW's.

De gevolgen van deze overstromingen zullen de plaatselijke besturen dus nog vele jaren bezighouden. Deze nieuwe beproeving, na de coronacrisis, toont eens te meer aan dat burgemeesters en plaatselijke besturen in de frontlinie staan als het gaat om de veiligheid van de burgers.

« Terug

Auteur

Céline Mercier
Publicatiedatum
22-07-2021
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links