(Meer)gemeentelijke vzw’s - omzendbrief rond het administratief toezicht op hun akten

Op 13 september heeft de Brusselse regering een omzendbrief goedgekeurd waarmee nog eens herinnerd wordt aan de toezichtregels voorzien in de ordonnantie van 5 juli 2018 betreffende de specifieke gemeentelijke bestuursvormen en de samenwerking tussen gemeenten. We zeggen erbij dat deze regels momenteel alleen van toepassing zijn op vzw’s opgericht na 1 september 2018.

De ordonnantie van 5 juli 2018 betreffende de specifieke gemeentelijke bestuursvormen en de samenwerking tussen gemeenten heeft het wettelijk kader vastgelegd voor (meer)gemeentelijke vzw's en legde onder meer de regels voor het administratief toezicht vast.

Twee aparte situaties doen zich echter voor: vzw's die zijn opgericht vóór de inwerkingtreding van de ordonnantie, t.t.z. op 1 september 2018 en deze die daarna opgericht zijn.

1 - De vzw’s opgericht na 1 september 2018

 

(Meer)gemeentelijke vzw’s opgericht na de inwerkingtreding van de ordonnantie van 5 juli 2018 zijn verplicht om zich aan alle verplichtingen van de ordonnantie te houden.

De omzendbrief van 13 september geeft meer toelichting over de procedures voor de toezending van akten aan de toezichthoudende autoriteit en meer bepaald over de artikelen 19, 20, 23, 30 en 43 tot en met 48 van de ordonnantie. De volgende punten komen aan bod:

  • De verplicht toe te zenden akten;
  • De lijst van akten met een korte omschrijving;
  • De toezichtregels en -termijnen;
  • De wijze van verzending;
  • De vraag om inlichtingen;
  • De praktische modaliteiten voor de verzending.

2 - De vzw’s opgericht voor 1 september 2018

 

Vanaf 1 september 2022 gelden deze regels ook voor gemeentelijke vzw's die voor 1 september 2018 opgericht werden.

Artikel 100 van de ordonnantie van 5 juli 2018 voorziet immers in een overgangsregeling voor vzw's die opgericht werden vóór de inwerkingtreding van de ordonnantie: tot 1 september 2022 moeten deze (meer)gemeentelijke vzw's alle beslissingen van hun bestuursorganen aan de toezichthoudende overheid overmaken in de vorm van een lijst met een beknopte omschrijving van elke beslissing.

Meer info in ons nieuwsbericht.

Bijlagen

 

13.09.2021 Omz. met betrekking tot het administratief toezicht op de akten van de gemeentelijke vzw’s in het kader van de ordonnantie 05.07.2018 betr. de specifieke gemeentelijke bestuursvormen en de samenwerking tussen gemeenten  (inforum nb 350308)

(Meer)gemeentelijke vzw’s opgericht vóór 1 september 2018 - circulaire betreffende het administratieve toezicht op hun akten

« Terug

Auteur

Valentine Snoeck
Publicatiedatum
03-11-2021
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links