Laadpalen en -kabels voor elektrische auto’s

Naar aanleiding van een vraag van een van zijn luisteraars heeft de Franstalige zender RTL Brulocalis gecontacteerd over het feit dat sommige gebruikers van elektrische auto's hun laadkabel op de stoep laten lopen om hun voertuig op te laden. De zender vroeg ons of deze praktijk wettelijk is en veilig voor de voorbijgangers.

De reportage vind je hier en het bericht van Brulocalis over het onderwerp vind je hieronder:

Aan de ene kant wordt hier wel degelijk artikel 7 van de Wegcode overtreden (en in het bijzonder artikel 7.3): “Het is verboden het verkeer te hinderen of onveilig te maken door voorwerpen, zwerfvuil of stoffen op de openbare weg te werpen, te plaatsen, achter te laten of te laten vallen, hetzij door er rook of stoom te verspreiden, hetzij door er enige belemmering aan te brengen”.

Aan de andere kant, wat niet onder de Wegcode valt, valt onder de bevoegdheid van de gemeentelijke bestuurlijke politie: een veilige en vlotte doorgang. Artikel 44 van het gemeenschappelijk APR (algemeen politiereglement) voor de 19 gemeenten bepaalt dat:

Het is in de openbare ruimte verboden om:

  • de toegang tot openbare of private gebouwen of bouwwerken, ook al is dit maar gedeeltelijk, te belemmeren;
  • de doorgang voor voorbijgangers, ook al is dit maar gedeeltelijk, te verhinderen;
  • de doorgang van personen met een visuele handicap te belemmeren op blindengeleidestroken en/of geleidelijnen;
  • zich dreigend op te stellen;
  • behoudens toelating van de bevoegde overheid eender welke activiteit uit te oefenen op de rijweg.

In geval van overtreding van dit artikel kan de politie of de gemachtigde ambtenaar het hinderlijke gedrag of de activiteit onmiddellijk doen stopzetten”.
(bron : Gemeenschappelijk algemeen politiereglement voor alle 19 Brusselse gemeenten)

Ondergeschikt: het openbaar domein mag enkel ingenomen worden mits goedkeuring van de wegbeheerder (het gewest of de gemeente) of van de burgemeester. Belangrijk is dat de gemeente of burgemeester mogelijk aansprakelijk is in geval van een verstoring van de openbare orde als gevolg van de aanwezigheid van een kabel op de openbare weg (trottoir ...);


Je mag dus geen kabel over het trottoir laten lopen (of elk ander hinderlijk voorwerp - borden en billboards, vuilnisbakken, steps en andere gedeelde fietsen...) maar de gemeenten laten het momenteel oogluikend toe bij gebrek aan andere oplossingen voor alle gebruikers.

De praktijk en de veiligheid voor voetgangers houdt de Brusselse gemeenten in elk geval bezig. Ook al is de praktijk nog niet erg gebruikelijk in Brussel, ze is vooral gevaarlijk voor PBM (personen met een beperkte mobiliteit), in het bijzonder voor personen met een visuele handicap.

Het is juist om dit soort van hindernissen die een vlotte doorgang in de weg staan, zo veel mogelijk te bannen dat het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de gemeenten werken aan een beleid om versneld elektrische oplaadpunten te installeren langs de openbare weg.

De installatie van oplaadpunten voor elektrische auto’s past meer in het algemeen in het kader van de Europese richtlijnen die milieudoelstellingen vastleggen voor de lidstaten (luchtverontreiniging, lawaai, enz.).

  • Daarom is het Brussels Hoofdstedelijk Gewest resoluut de weg ingeslagen naar minder CO2-uitstoot (promoten van actieve vervoersmodi en elektrische auto’s, invoering van LEZ, enz.).
  • In deze dynamiek streeft de Gewestelijke Beleidsverklaring onder meer naar een uitstap uit diesel uiterlijk tegen 2030 en uit benzine en LPG uiterlijk tegen 2035.
  • Dit besluit houdt in dat er tegelijkertijd ondersteunende maatregelen worden genomen voor alternatieven. Zo wordt er gewerkt aan een aanbod openbare oplaadpunten voor elektrische auto’s, ook voor particuliere auto’s.
  • In dit kader keurde de Brusselse Hoofdstedelijke Regering op 2 juli 2020 haar gewestelijke strategische visie (het “Good Move” mobiliteitsbeleid) goed voor de uitrol van laadpalen voor elektrische voertuigen. De ambitie is om vóór 2035 11.000 laadpalen te installeren (elk oplaadpunt bevat 2 laadpalen).
  • Niet al deze oplaadpunten zullen echter langs de openbare weg worden geïnstalleerd: er zullen ook semi-openbare laadpalen zijn die wel voor iedereen toegankelijk zijn (bijvoorbeeld in openbare parkeergarages, of op de parkings van supermarkten en winkels).
« Terug

Auteur

Céline Mercier
Publicatiedatum
18-11-2021
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links