Herinrichting van leegstaande verdiepingen boven handelszaken : projectoproep 2017De regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest lanceert een projectoproep gewijd aan de herinrichting van leegstaande verdiepingen boven handelszaken om geïnteresseerde actoren te helpen dergelijke werkzaamheden te realiseren door middel van een financiële tussenkomst die de reeds bestaande premies aanvult.

Onder herinrichting (totaalrenovatie) wordt verstaan: de herstelling, inrichting of aanpassing van een woning met als resultaat dat ze voldoet aan de normen van de Huisvestingscode.

Er worden financiële middelen toegekend voor werken eigen aan de woning en voor werken op het vlak van de creatie van toegang.

Komen in aanmerking voor een subsidie in het kader van deze projectoproep:
- alle door het Brussels Gewest erkende Sociale Verhuurkantoren (SVK’s)
- alle openbare en privéactoren die met erkende SVK’s samenwerken voor het verhuren van een woning

Deadline


Het aanvraagdossier moet uiterlijk op 19 juli 2017 bij Brussel Huisvesting (gewezen BSO, Brussel Stedelijke Ontwikkeling) ingediend worden.

Info


Zie ook


« Terug
Publicatiedatum
04-05-2017
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links