Energie-efficiëntie financieren met Europese steun

Verslag van het seminarie van 6 november over de Europese financieringsmogelijkheden voor energie-efficiëntie

Op 6 november hield Brulocalis een seminarie over Europese programma's voor energie-efficiëntie in de lokalen van Leefmilieu Brussel. Dit seminarie was bedoeld om bij te dragen tot de reflectie van het Brussels Gewest over de financiering van projecten rond energierenovatie.

Brulocalis-voorzitter Marc Cools verwelkomde de deelnemers en wees op het belang van de strijd tegen de klimaatverandering en de nood aan innovatieve oplossingen om de energierekening van de overheden te verlagen. Hij onderstreepte ook dat "energiebesparing niet alleen over investeringen gaat, maar ook over het bijsturen van het gedrag van de gebruiker".

Sibelga presenteerde hun NRClick strategie, die in de Brusselse gemeenten op veel bijval kan rekenen. De intercommunale fungeert als facilitator en tussenschakel tussen de lokale overheden en de verschillende stakeholders in de energiesector. Zo kunnen gemeenten besparingen doen door het energieverbruik te monitoren, energieaankopen te optimaliseren en investeringskosten voor nieuwe installaties in te perken. Sibelga komt (nog) niet tussen in de financiering van werken met het oog op energie-efficiëntie.

Anna Casagrande, verantwoordelijke 'energie' bij NCP Brussels, belichtte de financieringsmogelijkheden voor energie-efficiëntieprojecten in het kader van Horizon 2020. "In het onlangs gepubliceerde werkprogramma 2018-2020 ligt er een duidelijke focus op gebouwen en consumenten. Er zijn dus aanzienlijke budgetten voor energie-efficiëntie." Horizon 2020 financiert samenwerkingsprojecten op wijkniveau, waarbij ten minste drie landen betrokken zijn die aan het programma deelnemen.

De Europese Investeringsbank (EIB) en Belfius presenteerden hun financieringsmechanismen voor 'smart cities' en energie-efficiëntie.

EIB-adviseur Pierre-Emmanuel Noel benadrukte dat België een land is dat als percentage van het BBP te weinig investeert in energie-efficiëntie. Van de verschillende instrumenten die de EIB in het leven geroepen heeft, is ELENA een interessant mechanisme dat tot 90% van de kosten voor technische bijstand en ontwikkeling van het project dekt. De subsidie is niet terugbetaalbaar op voorwaarde dat er vervolgens een investering gedaan wordt. Deze investering moet minstens 20 maal het bedrag van de subsidiebijdrage bedragen.

Francis Hayen, verantwoordelijk voor het programma Smart Belgium, stelde dat Belfius verder wil gaan dan de financiering van 'smart city' projecten, door de belanghebbenden te mobiliseren, innovatieve oplossingen voor te stellen (bv. op het gebied van mobiliteit) en te communiceren over de resultaten van de gefinancierde projecten, met name door middel van Awards. Voor de financiering van energie-efficiëntieprojecten heeft Belfius samen met de EIB het BEEP-mechanisme uitgewerkt.

Erika Honnay van GRE-Liège sprak over Renowatt, één loket voor de Luikse overheidsinstanties, dat de gunning van energieprestatiecontracten vergemakkelijkt en technische ondersteuning uit het EEE-F-fonds geniet. Een energieprestatiecontract is een 'win-win'-oplossing voor de overheid en voor ESCO, die een aanzienlijke vermindering van het energieverbruik garandeert. Gemiddeld wordt 34 % van de investering betaald door de gerealiseerde energiebesparing. Dit model overdragen naar het Brussels Gewest "vereist in de eerste plaats een politiek engagement op het hoogste niveau, waarbij overheden samengebracht worden en een effectief éénloketsysteem wordt opgezet".

Info

Download de presentaties:


 

« Terug
Publicatiedatum
10-11-2017
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links