Overwinning: Europarlement bekrachtigt rol van steden

Schitterend nieuws voor de lokale overheden en hun verenigingen: op 3 juli heeft het Europees Parlement in Straatsburg een resolutie aangenomen over de "Rol van de steden in het institutionele kader van de Unie". De tekst creëert een wettelijke basis die steden en hun verenigingen in staat stelt formeel en systematisch deel te nemen aan het Europese besluitvormingsproces.

Voor steden, en meer in het algemeen voor verenigingen van lokale besturen, is dat bijzonder goed nieuws. In de resolutie wordt gepleit voor de consolidering van de betrokkenheid van verenigingen van lokale besturen, zoals de REGR, bij de uitstippeling van Europees beleid. Voorts wordt in de tekst aanbevolen dat zij vaste partners van de Europese instellingen worden via een permanent mechanisme van gestructureerde dialoog.

In zijn reactie op de uitslag van de stemming zei REGR-voorzitter Stefano Bonaccini: "Voor de Raad van Europese Gemeenten en Regio's is er geen alternatief voor het bestuursmodel in partnerschap, dat ervoor zorgt dat alle lokale en regionale overheden en hun vertegenwoordigende organisaties een beslissende rol spelen bij de ontwikkeling, de uitvoering, de monitoring en de evaluatie van beleid en wetgeving.

Thans heeft het Europees Parlement in de plenaire vergadering een resolutie aangenomen die gevolg geeft aan het verzoek van het Comité van de Regio's om door middel van een gestructureerde dialoog voortdurend betrokken te worden bij het uitstippelen van Europees beleid wanneer er lokale en regionale belangen in het geding zijn. Deze stemming betekent een belangrijke stap voorwaarts voor de rol van nationale verenigingen in het institutionele kader van de Europese Unie."

Nu het Parlement beslist heeft in te zetten op lokale overheden, zijn wij van mening dat organisaties die de lokale besturen vertegenwoordigen, zoals de REGR, volledig moeten worden erkend als partners in het Europese bestuur.

Verenigingen van lokale overheden hebben drie sterke argumenten om een formele rol toegewezen te krijgen in het institutionele kader van de Unie: hun nabijheid, hun 'prelegislatieve' inbreng en hun deskundigheid.

Door hun verankering bevinden burgemeesters en lokaal verkozen vertegenwoordigers zich in een unieke positie om de behoeften en aspiraties van de burgers te begrijpen en er zo voor te zorgen dat de Europese wetgeving aansluit bij de realiteit op het terrein. Lokale verkozenen kunnen individueel echter geen expertise opdoen en ten dienste stellen op Europese schaal. Alleen verenigingen van lokale overheden met sterke banden op het terrein kunnen dat.

Hun bijdragen zijn waardevol in alle stadia van de beleidscyclus en zelfs wanneer het beleid nog niet vastligt, d.w.z. in een prelegislatieve fase. Deze inbreng is gebaseerd op de ervaring van duizenden burgemeesters en deskundigen die geconfronteerd worden met de realiteit op het terrein.

Een reeds aangegane verbintenis

 

In 2001 had de Commissie in haar Witboek over governance al gewezen op de nood aan stelselmatige dialoog met vertegenwoordigers van lokale en regionale overheden via hun nationale en Europese verenigingen.

Vijftien jaar later werd dit idee – althans gedeeltelijk – werkelijkheid met de vastlegging van de Stedelijke Agenda voor de EU, die leidde tot de creatie van twaalf partnerschappen.

Dit model van bestuur in partnerschap is de aangewezen methode. Het roept de lidstaten, de Commissie, het Parlement en in het bijzonder de lokale overheden op, om op voet van gelijkheid, samen te werken aan de herziening van de bestaande wetgeving maar ook aan de bepaling van het toekomstige EU-beleid.

Maar daar stopt het niet. Het is nu aan de Commissie en de Raad om te tonen hoe in toekomstige wetgevingsvoorstellen rekening kan worden gehouden met de concrete voorstellen die uit deze partnerschappen voortvloeien.

In een Europa waar nogal wat verdeeldheid heerst, moeten de lidstaten en de Europese instellingen hun verankering in de regio's versterken. En wie anders dan de lokale overheden en hun verenigingen kunnen die onmisbare schakel vormen? De tijd is gekomen voor de Commissie en de Raad om de door het Parlement uitgestippelde weg te volgen en een officiële rol toe te kennen aan de steden en hun verenigingen.

Bron

 


« Terug

Auteur

CCRE
Publicatiedatum
01-08-2018
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links